Hopp til hovedinnhold

Vena cava superior syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Obstruksjon av vena cava superior enten ved ekstern kompresjon eller intern trombose skyldes oftest en underliggende malign sykdom
Forekomst:
Tilstanden oppstår hos 5-10% av pasienter med høyresidig malign intrathorakal svulst
Symptomer:
Vanlige symptomer og tegn er ødem i ansiktet og særlig rundt øynene, nesetetthet, synsforstyrrelser, hodepine, svimmelhet, utvidet hals, utvidelse av fremre del av brystet og venene i armen, ødem i overekstremitetene og tungpustethet
Funn:
Typiske kliniske funn er venestuvning på halsen og i brystveggen, ansiktsødem, ødem i overekstremiteter, mentale endringer, pletora, cyanose, papilleødem, bevissthetsforstyrrelser
Diagnostikk:
Bildediagnostikk som rtg. eller CT thorax og venografi gir diagnosen.
Behandling:
Avhenger av underliggende årsak. Vanligst er strålebehandling og kjemoterapi
 1. Drews RE, Rabkin DJ. Malignancy-related superior vena cava syndrome. UpToDate, last updated May 05, 2017. www.uptodate.com  
 2. Nickloes TA. Superior vena cava syndrome. Medscape, last updated Mar 27, 2020. emedicine.medscape.com  
 3. Warner P, Uberoi R. Superior vena cava stenting in the 21st century. Postgrad Med J 2013;89: 224-30. PubMed  
 4. Zimmerman S, Davis M. Rapid Fire: Superior Vena Cava Syndrome. Emerg Med Clin North Am. 2018;36(3):577-584. doi:10.1016/j.emc.2018.04.011 DOI  
 5. Chee CE, Bjarnason H, Prasad A. Superior vena cava syndrome: an increasingly frequent complication of cardiac procedures. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2007; 4:226. PubMed  
 6. Wilson LD, Detterbeck FC, Yahalom J. Clinical practice. Superior vena cava syndrome with malignant causes. N Engl J Med 2007; 356:1862. New England Journal of Medicine  
 7. Rice TW, Rodriguez RM, Light RW. The superior vena cava syndrome: clinical characteristics and evolving etiology. Medicine (Baltimore) 2006; 85:37. PubMed  
 8. Otten TR, Stein PD, Patel KC, et al. Thromboembolic disease involving the superior vena cava and brachiocephalic veins. Chest 2003; 123:809. PubMed  
 9. Lepper PM, Ott SR, Hoppe H et al. Superior vena cava syndrome in thoracic malignancies. Respir Care 2011;56: 653-65. PubMed  
 10. Straka C, Ying J, Kong FM et al. Review of evolving etiologies, implications and treatment strategies for the superior vena cava syndrome. SpringerPlus 2016;5: 229. PubMed  
 11. Uberoi R. Quality assurance guidelines for superior vena cava stenting in malignant disease. Cardiovasc Intervent Radiol 2006; 29:319. PubMed  
 12. Gwon DI, Ko GY, Kim JH, et al. Malignant superior vena cava syndrome: a comparative cohort study of treatment with covered stents versus uncovered stents. Radiology 2013; 266:979. Radiology  
 13. Kalra M, Sen I, Gloviczki P. Endovenous and Operative Treatment of Superior Vena Cava Syndrome. Surg Clin North Am. 2018;98(2):321-335. doi:10.1016/j.suc.2017.11.013 DOI  
 14. Sfyroeras GS, Antonopoulos CN, Mantas G et al. A Review of Open and Endovascular Treatment of Superior Vena Cava Syndrome of Benign Aetiology. Eur J Vasc Endovasc Surg 2017;53: 238-254. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nikolaj Eldrup, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Danmark