Hopp til hovedinnhold

Kronisk venøs insuffisiens

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kroniske ødemer, hudforandringer og ev. sår i en eller begge underekstremiteter som resultat av sviktende venøs tilbakestrømning og stase
Forekomst:
Øker med alder
Symptomer:
Ofte få symptomer. Ødem kommer først, senere kan sekundære forandringer som pigmentavleiringer, tynn og skjør hud, eksem og sårdannelse opptre
Funn:
Ofte finnes åreknuter, men tilstanden kan også være ledd i et posttrombotisk syndrom
Diagnostikk:
Ved henvisning til sykehus kan ulike bildediagnostiske metoder være aktuelle
Behandling:
Konservativ, kompresjonsstrømper, eller kirurgisk
 • Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 1. Slagsvold C-E, Stranden E, Rosales A. Venøs insuffisiens i underekstremitetene. Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 129: 2256-9.. tidsskriftet.no  
 2. Maurins U, Hoffmann BH, Lösch C et al. Distribution and prevalence of reflux in the superficial and deep venous system in the general population – results from the Bonn Vein Study, Germany. J Vasc Surg 2008; 48: 680–7.
 3. Rosales A, Slagsvold CE, Jørgensen JJ, Sandbæk G. Kirurgi ved kronisk venøs insuffisiens. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2378-80. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Egeblad K, Bækgaard N. Kronisk venøs insufficiens. Ugeskr Læger 2003; 165: 3016-8. PubMed  
 5. Araujo DN, Ribeiro CTD, Maciel ACC, Bruno SS, Fregonezi GAF, Dias FAL. Physical exercise for the treatment of non-ulcerated chronic venous insufficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010637. DOI: 10.1002/14651858.CD010637.pub2 DOI  
 6. Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014 ;130(4):333-46. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006898 DOI  
 7. Trampisch HJ, Lange S, Schmidt C. Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 1996; 347: 292-4. PubMed  
 8. Pittler MH, Ernst E. Horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD003230. DOI: 10.1002/14651858.CD003230.pub4 DOI  
 9. Methlie CB, Schjøtt J. Hestekastanje - naturlegemiddel mot venøs insufficiens. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 420-2. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 10. Martinez-Zapata MJ, Vernooij RW, Uriona Tuma SM, et al. Phlebotonics for venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4: CD003229. doi:10.1002/14651858.CD003229.pub3 DOI  
 11. Wilkinson EAJ. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014;9:CD001273. DOI: 10.1002/14651858.CD001273.pub3. DOI  
 12. Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012; 8: CD002303. Cochrane (DOI)  
 13. Walsh JC, Bergan JJ, Beeman S, Comer TP. Femoral venous reflux abolished by greater saphenous vein stripping. Ann Vasc Surg 1994; 8: 566 - 70. PubMed  
 14. Kalra M, Gloviczki P. Subfascial endoscopic perforator vein surgery: who benefits? Semin Vasc Surg 2002; 15: 39 - 49. PubMed  
 15. Bergan JJ, Kumins NH, Owens EL, Sparks SR. Surgical and endovascular treatment of lower extremity venous insufficiency. J Vasc Interv Radiol 2002 ; 13: 563 - 8.
 16. Campbell B. New treatments for varicose veins. BMJ 2002; 324: 689 - 90. British Medical Journal  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Torbjørn Dahl, overlege, Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim