Hopp til hovedinnhold

Aortainsuffisiens

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Aortainsuffisiens er aortaklaffer som ikke lukker fullstendig, og derved fører til tilbakestrøm av blod til v. ventrikkel i diastolen. Skyldes oftest degenerasjon (høy alder), medfødt klaffefeil, skade på klaffen etter f. eks. endokarditt, eller sekundært til bindevevssykdommer
Forekomst:
Er sjelden i allmennpraksis
Symptomer:
Tilstanden kan være symptomfri lenge. Kan utvikles til hjertesvikt med tung pust og svekket fysisk kapasitet
Funn:
I tidlig fase kan lekkasjen høres som bilyd over hjertet ved auskultasjon. Ellers ingen typiske symptomer før eventuell hjertesvikt.
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved ekko-doppler undersøkelse
Behandling:
Kirurgi ved avorlig aortainsuffisiens med innsetting av kunstig ventil, eller reparasjon av ventil. Man kan ofte vente lenge med operasjon, men inngrepet foretas før hjertet får skader
  1. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021. doi:10.1093/eurheartj/ehab395 DOI  
  2. Alharbi AA, Khan MZ, Osman M, et al. Transcatheter aortic valve replacement vs surgical replacement in patients with pure aortic insufficiency. Mayo Clin Proc 2020. PMID: 33276838 PubMed  
  3. Evangelista A, Tornos P, Sambola A, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Long-term vasodilator therapy in patients with severe aortic regurgitation. N Engl J Med 2005; 353: 1342-9. New England Journal of Medicine  
  4. Gaasch WH, Konkle BA. Antithrombotic therapy for surgical prosthetic heart valves and surgical valve repair: Indications. UpToDate, last updated Dec 04, 2020. UpToDate  
  5. Tzemos N, Therrien J, Yip J, et al. Outcomes in adults with bicuspid aortic valves. JAMA 2008; 300: 1317-25. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Gisle Roksund, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Klyve Legesenter, Skien
  • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim