Hopp til hovedinnhold

Mitralinsuffisiens

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lekkasje gjennom skadet eller utvidet mitralklaff med retrograd blodstrøm til venstre atrium i systolen. Skyldes degenerasjon, funksjonell svikt, revmatisk sykdom eller endokarditt, ev. sekundært til dilatasjon av hjertekammer
Forekomst:
Nest hyppigste behandlingskrevende klaffefeil etter aortastenose.
Symptomer:
Gradvis eller akutt innsettende tung pust på grunn av hjertesvikt.
Funn:
Holosystolisk bilyd over apex, utstråling mot aksille. Ev. forstørret hjerte og stuvningsfyskalia.
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved ekkokardiografi.
Behandling:
Medikamentell hjertesviktbehandling fram til operativ korreksjon.
 1. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021. doi:10.1093/eurheartj/ehab395 DOI  
 2. Hayek E, Gring CN, Griffin BP. Mitral valve prolapse. Lancet 2005; 365: 507-18. PubMed  
 3. Otto CM. Clinical manifestations and diagnosis of chronic mitral regurgitation. UpToDate, last updated Jan 29, 2016. www.uptodate.com  
 4. Rosenhek R, Rader F, Klaar U. Outcome of watchful waiting in asymptomatic severe mitral regurgitation. Circulation 2006; 113: 2238. pmid:16651470 PubMed  
 5. Dimarakis I, Grant SW, Hickey GL, et al. Mitral valve prosthesis choice for patients aged 65 years and older in the UK. Are the guidelines being followed and does it matter. Heart 2013. doi:10.1136/heartjnl-2013-304783 DOI  
 6. Dahle G. TMVR – Kateterbehandling av mitralklaffesykdom med klaffeerstatning. Kirurgen, 25. april 2016. kirurgen.no  
 7. Badhwar V, Chikwe J, Gillinov AM, et al. Risk of Surgical Mitral Valve Repair for Primary Mitral Regurgitation. J Am Coll Cardiol 2023. pmid:36669958 PubMed  
 8. Goldstein D, Moskowitz A, Gelijns AC, et al. Two-Year Outcomes of Surgical Treatment of Severe Ischemic Mitral Regurgitation. N Engl J Med 2016; 374: 344-53. doi:10.1056/NEJMoa1512913 DOI  
 9. Chikwe J, Chiang YP, Egorova NN, et al. Survival and outcomes following bioprosthetic vs mechanical mitral valve replacement in patients aged 50 to 69 years. JAMA 2015; 313:1435. DOI: 10.1001/jama.2015.3164 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim