Hopp til hovedinnhold

Mitralstenose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forsnevring av mitralklaffen med hindret blodstrøm fra v. atrium til venstre ventrikkel. Forårsaket av revmatisk feber eller degenerativ sykdom
Forekomst:
Revmatisk årsak relativt hyppig i enkelte u-land, degenerativ årsak ellers vanligst, med økende forekomst med økende alder
Symptomer:
Hjertesviktsymptomer med tung pust ved anstrengelser.
Funn:
Ved auskultasjon lavfrekvent diastolisk bilyd over apex. Ev. høyresidig hjertesvikt med ødemer og ascites.
Diagnostikk:
EKG kan vise atriehypertrofi. Diagnosen stilles ved ekkokardiografi
Behandling:
Progressiv tilstand, men kan kureres med klaffeplastikk eller innsetting av ny klaff
  1. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021. doi:10.1093/eurheartj/ehab395 DOI  
  2. Yadgir S, Johnson CO, Aboyans V, et al. Global Burden of Disease Study Nonrheumatic Valve Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of calcific aortic valve and degenerative mitral valve diseases, 1990-2017. Circulation 2020;141:1670–1680. PMID: 32223336 PubMed  
  3. Andell P, Li X, Martinsson A, et al. Epidemiology of valvular heart disease in a Swedish nationwide hospital-based register study. Heart 2017;103:1696–1703. PMID: 28432156 PubMed  
  4. Forfang K, Istad H. Kardiologi. Klinisk veileder. Oslo: Gyldendal Norsk Folrag AS, 2011.
  5. Gaasch WH. Management of chronic primary mitral regurgitation. UpToDate, last updated May 28, 2020. UpToDate  
  6. Sorajja P, Gossl M, Babaliaros V, et al. Novel transcatheter mitral valve prosthesis for patients with severe mitral annular calcification. J Am Coll Cardiol 2019;74:1431–1440. PMID: 31514943 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim