Hopp til hovedinnhold

Postinfarktsyndrom

Sist revidert:


Definisjon:
Postinfarktsyndrom er pleuroperikarditt som opptrer fra 1-2 uker og opp til 2 måneder etter et infarkt
Forekomst:
Lavere insidens etter at hjerteinfarkt behandles med reperfusjon
Symptomer:
Feber og pleuritisk prega brystsmerter, slapphet uker eller måneder etter gjennomgått infarkt
Funn:
Klinisk kan det påvises perikardiell gnidningslyd
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er myokardmarkører, EKG, ekkokardiografi
Behandling:
Primærbehandlingen er NSAIDs som i de fleste tilfeller kurerer tilstanden
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  1. Hoit BD. Post-cardiac injury syndromes. UpToDate, last updated Apr 15, 2020. www.uptodate.com  
  2. Imazio M, Brucato A, Rovere ME, et al. Contemporary features, risk factors, and prognosis of the post-pericardiotomy syndrome. Am J Cardiol 2011; 108:1183. PubMed  
  3. Imazio M, Brucato A, Markel G, et al. Meta-analysis of randomized trials focusing on prevention of the postpericardiotomy syndrome. Am J Cardiol 2011; 108:575. PubMed  
  4. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2015; 36:2921. European Heart Journal  

    Tidligere fagmedarbeidere

    • Jens Flensted Lassen, professor, overlæge, ph.d., Kardiologisk Laboratorium, Odense Universitetshospital, Danmark