Hopp til hovedinnhold

Metabolsk syndrom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon: 
En samling av funn som inkluderer abdominal fedme og insulinresistens, og i tillegg flere av faktorene dyslipidemi, hypertensjon, nedsatt glukosetoleranse
Forekomst:
Prevalens varierer med definisjon, men den er økende
Symptomer:
Tilstanden gir i tidlig fase få symptomer, men den er karakterisert ved abdominal overvekt og lite fysisk aktivitet
Funn:
Kliniske funn er hypertensjon, abdominal fedme
Diagnostikk:
Økt KMI, forhøyede triglyserider, lav HDL-kolesterol, forhøyet glukose eller redusert glukosetoleranse
Behandling:
Hovedbehandlingen er kostholdsendringer og økt fysisk aktivitet for å oppnå vektreduksjon og bedring av de øvrige risikofaktorene

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Kosthold

Fysisk aktivitet

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Komplikasjoner

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedsin, redaktør NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim