Hopp til hovedinnhold

Dyp venetrombose (DVT)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Trombedannelse i de store, dype venene, spesielt i lår, bekken og legg, samt i arm-skulderregionen
Forekomst: 
Aldersjustert årlig insidens for kvinner ca. 110 per 100 000 per år og for menn ca. 130 per 100 000 per år
Symptomer:
Betennelsestegn som smerte, varme, rødhet, hevelse og nedsatt funksjon i en ekstremitet
Funn:
Oftest ensidig leggødem, palpasjonssmerte, rubor og temperaturøkning på affisert side, samt venestuvning
Diagnostikk:
Henvises spesialist. Diagnosen bekreftes ved kompresjons-ultralyd vener, subsidiært venografi, ev. CT/MR venografi
Behandling:
Antikoagulasjon. Akuttbehandling med LMWH (under diagnostikk), rask overgang til DOAK eller warfarin

Regionalt innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Risikofaktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser i sykehus

Utredning av underliggende årsaker

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Behandlingsoversikt

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Relevante dokumenter

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tore Amundsen, spesialist i indremedisin, lunge- og blodsykdommer, overlege Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og professor ved NTNU
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL