Hopp til hovedinnhold

Overflatisk tromboflebitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Trombosering av en overflatisk vene med samtidig lokal karveggsinflammasjon
Forekomst: 
Hyppig tilstand og økende med alder
Symptomer:
Medfører smerte, ømhet, indurasjon og/eller erythem i den overflatiske venen
Funn:
Ømhet, varme, rubor og lett hevelse og etterhvert pigmentforandringer, i et område som tilsvarer forløpet av en overflatisk vene - lokalisert
Diagnostikk:
Klinisk diagnose
Behandling:
Symptomatisk, lokalt eller systemisk NSAID. Antitrombotisk behandling aktuelt ved økt/høy risiko for dyp venetromtrombose
 1. Nielsen HK, Husted SE. Superficiel tromboflebitis. Ugeskr Læger 2008; 170: 2346-8. PubMed  
 2. Tagalakis V. Superficial vein thrombophlebitis. BestPractice. Last updated Jan 13, 2014.
 3. Marchiori A, Mosena L, Prandoni P. Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 737-43. PubMed  
 4. Scovell S. Phlebitis and thrombosis of the superficial lower extremity veins. UpToDate, last updated May 05, 2017. www.uptodate.com  
 5. Leon L, Giannoukas AD, Dodd D et al. Clinical significance of superficial vein thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 10-7. PubMed  
 6. Decousus H, Epinat M, Guillot K et al. Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Opin Pulm Med 2003; 9: 393-7. PubMed  
 7. Nordlie H, Tangerud Å, Thorsnes SE, Breivik S. Mondors sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 845. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Pignatti M, Loschi P, Pedrazzi P, Marietta M . Mondor's disease after implant-based breast reconstruction. Report of three cases and review of the literature. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014. pmid:24939830 PubMed  
 9. Decousus H, Quéré I, Presles E, et al. Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann Intern Med 2010; 152: 218-24. Annals of Internal Medicine  
 10. van Doormaal FF, Atalay S, Brouwer HJ, van der Velde EF, Büller HR, van Weert HC. Idiopathic superficial thrombophlebitis and the incidence of cancer in primary care patients. Ann Fam Med 2010; 8: 47-50. PubMed  
 11. Nasr H, Scriven JM. Superficial thrombophlebitis (superficial venous thrombosis) . BMJ 2015; 350: h2039. pmid:26099257 PubMed  
 12. Cesarone MR, Belcaro G, Agus G et al. Management of superficial vein thrombosis and thrombophlebitis: status and expert opinion document. Angiology 2007; 58(suppl 1): 7-15.
 13. Decousus H, Leizorovicz A. Superficial thrombophlebitis of the legs: still a lot to learn. J Thromb Haemost 2005; 3: 1149-51. PubMed  
 14. Marcucci R, Ciuti G, Poli D et al. Thrombophilia is frequent in superficial vein thrombosis and is associated with recurrence. J Thromb Haemost 2007; 5(suppl 1): 520.
 15. Slagsvold C-E, Stranden E, Rosales A. Venøs insuffisiens i underekstremitetene. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2256-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 16. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD004982. DOI: 10.1002/14651858.CD004982.pub6. The Cochrane Library  
 17. Decosus H, Prandoni P, Mismetti P, et al. Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med 2010; 363: 1222-32. New England Journal of Medicine  
 18. Beyer-Westendorf J, Schellong SM, Gerlach H, et al. Prevention of thromboembolic complications in patients with superficial-vein thrombosis given rivaroxaban or fondaparinux: the open-label, randomised, non-inferiority SURPRISE phase 3b trial. Lancet Haematol. 2017. pmid:28219692 PubMed  
 19. Cannegieter SC, Horváth-Puhó E, Schmidt M, et al. Risk of venous and arterial thrombotic events in patients diagnosed with superficial vein thrombosis: A nationwide cohort study. Blood 2015; 125:229. doi: 10.1182/blood-2014-06-577783 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tore Amundsen, spesialist i indremedisin, lungesykdommer og blodsykdommer, overlege Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og professor ISB, DMF, NTNU