Hopp til hovedinnhold

Tromboseprofylakse ved flyreise

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Det foreligger dokumentasjon for at risiko for tromboembolisk sykdom er noe økt i forbindelse med flyreiser. Dokumentasjonen er svak, men relativt konsistent 1-2
 • Insidensen er høyere blant de som reiser langt og er høyest de to første ukene etter reisen 3
 • Sjansen for tromboembolisk sykdom er sannsynligvis svært liten, men for risikogrupper kan det være relevant med forebyggende behandling. Det er fortsatt nødvendig med god forskning på dette området
 1. Chandra D, Parisini E, Mozaffarian D. Meta-analysis: travel and risk for venous thromboembolism. Ann Intern Med 2009; 151:180.  Annals of Internal Medicine  
 2. Kuipers S, Venemans A, Middeldorp S, et al. The risk of venous thrombosis after air travel: contribution of clinical risk factors. Br J Haematol 2014; 165:412.  PubMed  
 3. Pai M, Douketis JD. Prevention of venous thromboembolism in adult travelers. UpToDate, last updated Jul 17, 2015.  www.uptodate.com  
 4. Marques MA, Panico MDB, Porto CLL, Milhomens ALM, Vieira JM. Venous thromboembolism prophylaxis on flights. J Vasc Bras. 2018;17(3):215-219. doi:10.1590/1677-5449.010817  DOI  
 5. Lapostolle F, Surget V, Borron SW et al. Severe pulmonary embolism associated with air travel. N Engl J Med 2001; 345: 779-83.  PubMed  
 6. Schreijer AJ, Cannegieter SC Meijers JC et al. Activation of coagulation system during air travel: a crossover study. Lancet 2006; 367: 832-8.  PubMed  
 7. Bendz B, Rostrup M, Sevre K, Andersen TO, Sandset PM. Hypobaric hypoxia. Lancet 2001; 357: 955-6.  PubMed  
 8. Bendz B, Sandset PM. Flyreiser og venøs trombose. Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 1579-81.  Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Cannegieter SC, Travel-related thrombosis. Best Pract Res Clin Haematol 2012;25: 345-50.  PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin. Redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nikolaj Eldrup, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet