Hopp til hovedinnhold

Perikarditt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse av perikard, oftest forårsaket av virusinfeksjon eller etter akutt hjerteinfarkt. Kan også forårsakes av systemsykdommer eller strålebehandling.
Forekomst:
Klinisk perikarditt er relativt sjelden. Tilstanden forekommer hyppigst hos unge voksne og noe hyppigere hos menn enn kvinner
Symptomer:
Brystsmerter hos 95%, ofte intense og akutt innsettende, og kan stråle ut til skuldre, hals eller arm.
Funn:
Perikardiell gnidningslyd er typisk. Ved kronisk perikarditt kan det utvikles ødemer, halsvenestuvning og hepatomegali.
Diagnostikk:
EKG kan vise typiske forandringer. Ekko-kardiografi kan påvise perikardvæske og fortykket perikard. MR kan benyttes for å bestemme grad av inflammasjon i residiverende tilfeller
Behandling:
Akutt perikarditt behandles konservativt med observasjon og inflammasjonsdempende behandling, og ev. aktiv kausal behandling. Kirurgisk behandling aktuelt ved residiverende eller kronisk perikarditt.
 1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. European Heart Journal, published online 29 August 2015 . PMID: 26320112 PubMed  
 2. Kytö V, Sipilä J, Rautava P. Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. Circulation. 2014 Oct 28;130(18):1601-6. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010376. Epub 2014 Sep 9. PMID: 25205801 PubMed  
 3. Ariyarajah V, Spodick DH. Acute pericarditis: diagnostic cues and common electrocardiographic manifestations. Cardiol Rev. 2007;15(1):24–30.
 4. Kumar S, Khubber S, Reyaldeen R, et al. Advances in Imaging and Targeted Therapies for Recurrent Pericarditis A Review. JAMA Cardiol 2022. pmid:35976625 PubMed  
 5. Imazio M, Gaita F, LeWinter M. Evaluation and Treatment of Pericarditis: A Systematic Review. JAMA. 2015;314(14):1498-1506. PubMed  
 6. Cacoub P, Marques C. Acute recurrent pericarditis: from pathophysiology towards new treatment strategy. Heart 2020. pmid:32238419 PubMed  
 7. Imazio M, Brucato A, Mayosi BM, et al. Medical therapy of pericardial diseases: part I: idiopathic and infectious pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2010;11:712-722. PMID: 20736783 PubMed  
 8. Ariyarajah V, Spodick DH. Acute pericarditis: diagnostic cues and common electrocardiographic manifestations. Cardiol Rev. 2007;15:24-30. PubMed  
 9. Bischof JE, Worrall C, Thompson P, et al. ST depression in lead aVL differentiates inferior ST-elevation myocardial infarction from pericarditis. Am J Emerg Med 2016. PMID: 26542793 PubMed  
 10. Gamaza-Chulián S, León-Jiménez J, Recuerda-Núñez M, Camacho-Freire S, Gutiérrez-Barrios A, Vargas-Machuca JC. Cardiac troponin-T in acute pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2014;15(1):68-72. PubMed  
 11. Imazio M. Acute pericarditis: Clinical presentation, diagnostic evaluation, and diagnosis. UpToDate, last updated Apr 16, 2021. UpToDate  
 12. Welch TD. Constrictive pericarditis: diagnosis, management and clinical outcomes. Heart. 2018;104(9):725-731. PubMed  
 13. Wiysonge CS, Ntsekhe M, Thabane L, Volmink J, Majombozi D, Gumedze F, Pandie S, Mayosi BM. Interventions for treating tuberculous pericarditis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD000526. DOI: 10.1002/14651858.CD000526.pub2 DOI  
 14. Virk SA, Chandrakumar D, Villanueva C, et al. Systematic review of percutaneous interventions for malignant perocardial effusion. Heart 2015. doi:10.1136/heartjnl-2015-307907 DOI  
 15. Imazio M, Belli R, Brucato A, et al. Efficacy and safety of colchicine for treatment of multiple recurrences of pericarditis (CORP-2): a multicenter, double-blind, placebo-controlled, randomised trial. Lancet 2014. doi:10.1016/S0140-6736(13)62709-9 DOI  
 16. Alabed S, Cabello JB, Irving GJ, et al. Colchicine for pericarditis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;8:CD010652. doi: 10.1002/14651858.CD010652.pub2 DOI  
 17. Wu K. Pericarditis. BestPractice. Last updated Aug 13, 2015.
 18. Imazio M, Brucato A, Cemin R, et al. Colchicine for recurrent pericarditis (CORP). A randomized trial. Ann Intern Med 2011; 155: 409-14. Annals of Internal Medicine  
 19. Imazio M, Andreis A, Piroli F, et al. Anti-interleukin 1 agents for the treatment of recurrent pericarditis: a systematic review and meta-analysis. Heart 2021. pmid:33737453 PubMed  
 20. Lotrionte M, et al. International collaborative systematic review of controlled clinical trials on pharmacologic treatments for acute pericarditis and its recurrences. Am Heart J. 2010;160(4):662–670.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)