Hopp til hovedinnhold

Revmatisk feber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk immunrespons-sykdom etter infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS). Kan også føre til revmatisk hjertesykdom med mitral insuffisiens eller stenose
Forekomst:
Tilstanden er svært sjelden i Norge, men hyppig i utviklingsland. Angriper først og fremst barn > 5 år og unge voksne.
Symptomer:
Kommer 2-3 uker etter GAS halsinfeksjon. Kan vise seg ved karditt, polyartritt, korea, erytema marginatum eller subkutane noduli. I tillegg ofte artralgier, feber og forhøyet SR og CRP
Funn:
Leddhevelser, bilyder over hjertet, ufrivillige bevegelser, utslett
Diagnostikk:
Streptokokkantistoffer. SR og CRP. EKG og ekkokardiografi.
Behandling:
Penicillin i akutt fase. Ellers støttende behandling, og behandling av eventuelle komplikasjoner.
 1. Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X. Rheumatic heart disease. Lancet. 2012;379(9819):953-964. PubMed  
 2. Carapetis FR, McDonald M, Wilson NJ. Acute rheumatic fever. Lancet 2005; 366: 155-68. PubMed  
 3. Martin WJ, Steer AC, Smeesters PR, et al. Post-infectious group A streptococcal autoimmune syndromes and the heart. Autoimmun Rev. 2015 2015 Aug;14(8):710-25.
 4. Cilliers A, Adler AJ, Saloojee H. Anti-inflammatory treatment for carditis in acute rheumatic fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD003176. DOI: 10.1002/14651858.CD003176.pub3. DOI  
 5. WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease. Published 12 April 2018. apps.who.int  
 6. Steer A, Gibofsky A. Acute rheumatic fever: Epidemiology and pathogenesis. UpToDate, last updated Oct 05, 2020. UpToDate  
 7. Engel ME, Stander R, Vogel J, et al. Genetic susceptibility to acute rheumatic fever: a systematic review and meta-analysis of twin studies. PLoS One. 2011;6:e25326. PubMed  
 8. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:1806-1818. PubMed  
 9. Norsk barnelegeforening. Akutt revmatisk feber. Akuttveileder pediatri. Sist revidert 2013. Siden besøkt 19.11.2021. www.helsebiblioteket.no  
 10. Webb R. Rheumatic fever. BMJ Best Practice, last reviewed 19 Oct 2021.
 11. Gerber MA, Baltimore RS,. Eaton CB, et al. Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute sreptococcal pharyngitis. AHA scientific statement. Circulation 2009; 119: 000.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL