Hopp til hovedinnhold

Akne, behandling

Avhengig av alvorlighetsgraden behandles akne med hudvennlig ansiktsrens som fjerner overskuddstalg, midler til påsmøring, tablettbehandling med antibiotika, p-piller hos kvinner, eventuelt isotretinoin-tabletter. Ved valg av kosmetikk er vannbaserte produkter å foretrekke. Såpen som du bruker, bør ha en hudvennlig pH (5,5 - 7.)  Ved svært alvorlige tilfeller må det gis tablettkurer med kortison og kosmetisk kirurgisk arrbehandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/akne-kviser/akne-behandling/ 

Generelt om behandlingen

Behandlingsprinsipper

Medikamentgruppene

Egenbehandling

Om medikamentell behandling

Annen behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akne. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Oge' LK, Broussard A, Marshall MD. Acne Vulgaris: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2019 Oct 15;100(8):475-484. PMID: 31613567 PubMed 
 2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 3. Stangeland KZ, Huldt-Nystrøm T, Li X, Danielsen K. Behandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0946 DOI 
 4. Mahmood NF, Shipman AR. The age-old problem of acne. Int J Womens Dermatol 2017 ; 3(2): 71-76. pmid:28560299 PubMed 
 5. Zouboulis CC, Eady A, Philpott M et al. What is the pathogenesis of acne? Exp Dermatol 2005; 14: 143-52. PubMed 
 6. Cunliffe WJ, Holland DB, Clark SM et al. Comedogenesis: some new aethiological, clinical and therapeutic strategies. Br J Dermatol 2000; 142; 1084-91.
 7. Mikkelsen CS, Hansen SR, Kroon S. Lokalbehandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33-4. DOI: 10.4045/tidsskr.09.1312 tidsskriftet.no 
 8. Thiboutot D, Zaenglein A. Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of acne vulgaris. UpToDate, last updated Nov 12, 2019. www.uptodate.com 
 9. Bowe WP, Joshi SS, Shalita AR. Diet and acne. J Am Acad Dermatol 2010; 63: 124-41. PubMed 
 10. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin HE, Berson DS, Bowe WP, Graber EM, Harper JC, Kang S, Keri JE, Leyden JJ, Reynolds RV, Silverberg NB, Stein Gold LF, Tollefson MM, Weiss JS, Dolan NC, Sagan AA, Stern M, Boyer KM, Bhushan R. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):945-73.e33. doi: 10.1016/j.jaad.2015.12.037. Epub 2016 Feb 17. Erratum in: J Am Acad Dermatol. 2020 Jun;82(6):1576. PMID: 26897386 PubMed 
 11. Maroñas-Jiménez L, Krakowski AC. Pediatric Acne: Clinical Patterns and Pearls. Dermatol Clin. 2016 Apr;34(2):195-202. PMID: 27015779. PubMed 
 12. Hansen SR, Mikkelsen CS, Kroon S. Systemisk behandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 133-4. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 13. Fyrand O. Behandling av akne. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3108-9. PubMed 
 14. Asai Y, Baibergenova A, Dutil M, et al. Management of acne: Canadian clinical practice guideline. CMAJ 2015. DOI:10.1503/cmaj.140665 DOI 
 15. Graber E. Acne vulgaris. Overview of management. UpToDate, last updated Feb 17, 2021. www.uptodate.com 
 16. Dall'Oglio F, Nasca MR, Fiorentini F, Micali G. Diet and acne: review of the evidence from 2009 to 2020. Int J Dermatol. 2021 Jan 18. doi: 10.1111/ijd.15390. Epub ahead of print. PMID: 33462816.Dall'Oglio F, Nasca MR, Fiorentini F, Micali G. Diet and acne: review of the evidence from 2009 to 2020. Int J Dermatol. 2021 Jan 18. Epub ahead of print. PMID: 33462816. PubMed 
 17. RELIS. Kilde: Bandlien CL, Roland PD. Acne vulgaris, behandling med lokale og systemiske aknemidler. Nor Farmaceut Tidsskr 2016; 124(6): 28-31. Publisert 21.06.2016. Siden besøkt 21.06.2021. relis.no 
 18. RELIS. Behandling av akne ved amming. RELIS database 2018; spm.nr. 6977, RELIS Midt-Norge. Siden besøkt 01.04.2020. relis.no 
 19. Simonart T, Dramaix M, De Maertelaer V. Efficacy of tetracyclines in the treatment of acne vulgaris: a review. Br J Dermatol 2008; 158: 208-16. PubMed 
 20. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD004425. DOI: 10.1002/14651858.CD004425.pub6 DOI 
 21. Owen C. Oral isotretinoin therapy for acne vulgaris. UpToDate, last updated Mar 6, 2019. www.uptodate.com 
 22. Zouboulis CC, Bettoli V. Management of severe acne. Br J Dermatol 2015;172 Suppl 1:27-36. pmid: 25597508 PubMed 
 23. Fjeld H, Boldingh Debernard KA. Pause ved bytte fra lymesyklin (Tetralysal) til isotretinoin? Relis.no. Publisert 29.02.16 relis.no 
 24. Costa CS, Bagatin E, Martimbianco ALC. Oral isotretinoin for acne. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD009435. DOI: 10.1002/14651858.CD009435.pub2. DOI 
 25. Crockett SD, Porter CQ, Martin CF, et al. Isotretinoin use and the risk of inflammatory bowel disease: a case-control study. Am J Gastroenterol 2010; PMID: 20354506. PubMed 
 26. Racine A, Cuerq A, Bijon A, et al. Isotretinoin and Risk of Inflammatory Bowel Disease: A French Nationwide Study. Am J Gastroenterol 2014 Feb 18.
 27. Jick SS, Kremers HM, Vasilakis-Scaramozza C. Isotretinoin use and risk of depression, psychotic symptoms, suicide, and attempted suicide. Arch Dermatol 2000; 136: 1231-6. PubMed 
 28. Dall'oglio F, Puglisi DF, Nasca MR, Micali G. Acne fulminans. G Ital Dermatol Venereol. 2020 Dec;155(6):711-718. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33084268 PubMed 
 29. Barbaric J, Abbott R, Posadzki P, et al.. Light therapies for acne. Cochrane Database Syst Rev. 2016. pmid:27670126 PubMed 
 30. Fabbrocini G, Izzo R, Faggiano A, et al. (2015), Low glycaemic diet and metformin therapy: a new approach in male subjects with acne resistant to common treatments. Clinical and Experimental Dermatology. doi: 10.1111/ced.12673 DOI 
 31. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D et al; Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol 2003; 49 (suppl): S1-37.
 32. Kaymak Y, Taner E, Taner Y. Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who were treated with either isotretinoin or topical agents. Int J Dermatol 2009; 48: 41-6. PubMed 
 33. Sundström A, Alfredsson L, Sjölin-Forsberg G, et al. Association of suicide attempts with acne and treatment with isotretinoin: retrospective Swedish cohort study. BMJ 2010; 341: c5812. BMJ (DOI) 
 34. Huldt-Nystrøm T, Rørtveit S. Acne vulgaris. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016. Sist oppdatert 21.10.2016. Siden besøkt 21.6.2021. www.antibiotikaiallmennpraksis.no 
 35. RELIS. Vurdering av Diane (cyproteronacetat og etinyløstradiol) som prevensjonsmiddel. RELIS database 2021; spm.nr. 6578, RELIS Nord-Norge. Siden besøkt 21.6.2021. relis.no 
 36. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diane. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok. Sist oppdatert: 27.12.2018 www.legemiddelsok.no 
 37. Ross JI, AM Snelling AM, Carnegi E et al. Antibiotic-resistant acne: lessons from Europe. Br J Dermatol 2003; 148: 467-78. PubMed 
 38. Korting HC, Borelli C, Schöllmann C. Acne vulgaris. Rolle der Kosmetikk. Hautarzt 2010; 61: 126-31. PubMed 
 39. Yang Z, Zhang Y, Lazic Mosler E, et al. Topical benzoyl peroxide for acne. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 16;3:CD011154. (Systematic review). Pmid: 32175593 PubMed