Hopp til hovedinnhold

Kontakteksem

Kontakteksem er en betennelse i hud som enten er utløst av irriterende stoffer eller av allergi. Symptomer er at området blir rødt og hovent, med kløe, små blemmer og eventuelt blærer og sårdannelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/kontakteksem/ 

Symptomer og tegn på kontakteksem

Årsaker til kontakteksem

Diagnostikk av kontakteksem

Behandling av kontakteksem

Generelle råd ved håndeksem

Prognose ved kontakteksem

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kontakteksem. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Usatine RP, Riojas M. Diagnosis and management of contact dermatitis. Am Fam Physician 2010; 82: 249-55. American Family Physician 
 2. Guillet G. Contact dermatitis. BMJ Best Practice, last updated May, 2019. bestpractice.bmj.com 
 3. Nielsen NH, Linneberg A, Menne T et al. Allergic contact sensitization in an adult Danish population: two cross-sectional surveys eight years apart (the Copenhagen Allergy Study). Acta Derm Venereol 2001; 81: 31-4. PubMed 
 4. Dotterud LK, Smith-Sivertsen T. Allergic contact sensitization in the general adult population: a population-based study from Northern Norway. Contact Dermatitis 2007; 56: 10-5. PubMed 
 5. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology. Contact dermatitis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97(3 suppl 2): S1-S38.
 6. Jamil W, Svensson Å, Josefson A, Lindberg M, Von Kobyletzki L. Incidence Rate of Hand Eczema in Different Occupations: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2022 Mar 25;102:adv00681. PMID: 35098319 PubMed 
 7. Johnston GA, Exton LS, Mohd Mustapa MF et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of contact dermatitis 2017. Br J Dermatol 2017; 176: 317-29. pmid:28244094 PubMed 
 8. Hansen S, Kroon S. Epikutantesting og nikkelallergi. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 433-5. PubMed 
 9. Johansen JD. Fragrance contact allergy: a clinical review. Am J Clin Dermatol 2003; 4: 789-98. PubMed 
 10. Sørensen JA, Clemmensen KK, Nixon RL, et al. (2015), Tobacco smoking and hand eczema – is there an association?. Contact Dermatitis. 2015 Jul 3. doi: 10.1111/cod.12429. DOI 
 11. Saary J, Qureshi R, Palda V, et al. A systematic review of contact dermatitis treatment and prevention. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 845-55. PubMed 
 12. Christoffers WA, Coenraads PJ, Svensson Å et al. Interventions for hand eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004055. DOI: 10.1002/14651858.CD004055.pub2 DOI 
 13. Fowler JF, Graff O, Hamedani AG. A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of alitretinoin (BAL4079) in the treatment of severe chronic hand eczema refractory to potent topical corticosteroid therapy. J Drugs Dermatol 2014; 13: 1198-204. pmid:25607554 PubMed 
 14. Mostosi C, Simonart T. Effectiveness of Barrier Creams against Irritant Contact Dermatitis. Dermatology 2016; 232: 353-62. pmid:26990096 PubMed 
 15. Bourke J, Coulson I, English J; British Association of Dermatologists Therapy Guidelines and Audit Subcommittee. Guidelines for the management of contact dermatitis: an update. Br J Dermatol 2009; 160: 946-54. PubMed