Hopp til hovedinnhold

Myntformet eksem, nummulær dermatitt

Nummulær dermatitt er en eksemtype med flekkvise, kløende eksemflekker på legger, armer eller kropp. Årsaken er ukjent, men utslettet kan skyldes allergi og utløses ofte av tørr hud.

Sist revidert:


Hva er nummulært eksem?

Forekomst av nummulært eksem

Årsaker til nummulært eksem

Symptomer og tegn på nummulært eksem

Diagnostikk av nummulært eksem

Behandling av nummulært eksem

Forløp og prognose ved nummulært eksem

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nummulær dermatitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Miller JL. Nummular dermatitis. Medscape, last updated Nov 21, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Robinson CA, Love LW, Farci F. Nummular Dermatitis. 2021 Jun 17. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 33351436.
  3. Bonamonte D, Foti C, Vestita M, Ranieri LD, Angelini G. Nummular eczema and contact allergy: a retrospective study. Dermatitis. 2012;23:153-7 PubMed 
  4. Shen Y, Pielop J, Hsu S. Generalized nummular eczema secondary to peginterferon Alfa-2b and ribavirin combination therapy for hepatitis C infection. Arch Dermatol. 2005;141:102-3. PubMed 
  5. Krupa Shankar DS, Shrestha S. Relevance of patch testing in patients with nummular dermatitis. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005;71:406-8 PubMed