Hopp til hovedinnhold

Pemfigus

Pemfigus er en sjelden men alvorlig autoimmun sykdom som forårsaker store blemmer i hud og slimhinner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/blemmeutslett/pemfigus/ 

Hva er pemfigus?

Symptomer

Den dypereliggende formen - pemfigus vulgaris

Den mer overflatiske formen - pemfigus foliaceus

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pemfigus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Joly P, Horvath B, Patsatsi Α, et al. Updated S2K guidelines on the management of pemphigus vulgaris and foliaceus initiated by the european academy of dermatology and venereology (EADV). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(9):1900-1913. PubMed 
 2. Meyerle JH, Anhalt GJ. Pemphigus. BestPractice, last reviewed 11 March 2022. bestpractice.bmj.com 
 3. Langan SM, Smeeth L, Hubbard R et al. Bullous pemphigoid and pemphigus vulgaris - incidence and mortality in the UK: population based cohort study. BMJ 2008; 337: a180. PubMed 
 4. Schwartz RA. Pemphigus foliaceus. Medscape, last updated Apr 03, 2018. emedicine.medscape.com 
 5. Goldberg LJ. Paraneoplastic pemphigus. Medscape, last updated Feb 07, 2019. emedicine.medscape.com 
 6. Estupiñan BA. IgA pemphigus. Medscape, last updated Apr 18, 2017. emedicine.medscape.com 
 7. Zeina B. Pemphigus vulgaris. Medscape, last updated Jun 14, 2018. emedicine.medscape.com 
 8. Brenner S, Goldberg I. Drug-induced pemphigus. Clin Dermatol 2011; 29:455. PubMed 
 9. Yeh SW, Sami N, Ahmed RA. Treatment of pemphigus vulgaris: current and emerging options. Am J Clin Dermatol. 2005. 6(5):327-42.
 10. Feldman RJ, Ahmed AR. Relevance of rituximab therapy in pemphigus vulgaris: analysis of current data and the immunologic basis for its observed responses. Expert Rev Clin Immunol 2011; 7: 529-41. pmid:21790294 PubMed 
 11. Kridin K, Zelber-Sagi S, Comaneshter D, Batat E, Cohen AD. Pemphigus and hematologic malignancies: A population-based study of 11,859 patients. J Am Acad Dermatol. 2018 Jun;78(6):1084-1089.e1. Epub 2017 Dec 2. PMID: 29198780. PubMed 
 12. Mertl M, Eming R. Management of refractory pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus. UpToDate, last updated Feb 06, 2015 . UpToDate