Hopp til hovedinnhold

Hvite flekker (vitiligo)

Vitiligo er en tilstand med pigmentfrie, hvite flekker i huden. Det finnes ingen god behandling mot tilstanden. Behandlingen som kan brukes, er langvarig, og resultatene usikre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/foflekker-pigmenterte-utslett/hvite-flekker-vitiligo/ 

Hva er vitiligo?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Forebygging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Vitiligo. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sitek JC. Vitiligo - tap av pigment i huden. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2370-2. PubMed 
 2. Roncone K. Vitiligo. Medscape, last updated Aug 10, 2018.
 3. Bergqvist C, Ezzedine K. Vitiligo: A Review. Dermatology. 2020;236(6):571-592. PMID: 32155629 PubMed 
 4. Rodrigues M, Ezzedine K, Hamzavi I, Pandya AG, Harris JE; Vitiligo Working Group. New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo. J Am Acad Dermatol. 2017 Jul;77(1):1–13. PMID: 28619550 PubMed 
 5. Spritz RA, Andersen GH. Genetics of Vitiligo. Dermatol Clin. 2017 Apr;35(2):245–55. PMID: 28317533. PubMed 
 6. Harris JE, Rashighi M. Vitiligo. BMJ Best Practice, last updated 19 Mar, 2022.
 7. Whitton ME, Pinart M, Batchelor J, et al. Interventions for vitiligo. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 24;2:CD003263. The Cochrane Library 
 8. Taieb A, Alomar A, Böhm M, et al; Vitiligo European Task Force (VETF); European Academy of Dermatology and Venereology (EADV); Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus. Br J Dermatol. 2013;168:5-19. PubMed 
 9. Lee JH, Kwon HS, Jung HM et al. Treatment Outcomes of Topical Calcineurin Inhibitor Therapy for Patients With Vitiligo: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol 2019. pmid:31141108 PubMed 
 10. Esfandiarpour I, Ekhlasi A, Farajzadeh S, Shamsadini S. The efficacy of pimecrolimus 1% cream plus narrow-band ultraviolet B in the treatment of vitiligo: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Dermatolog Treat. 2009. 20(1):14-8.
 11. Eleftheriadou V, Atkar R, Batchelor J, et al. British Association of Dermatologists guidelines for the management of people with vitiligo 2021. Br J Dermatol. 2022 Jan;186(1):18-29. PubMed 
 12. Razmi TM, Kumar R, Rani Sc, et al. Combination of Follicular and Epidermal Cell Suspension as a Novel Surgical Approach in Difficult-to-Treat Vitiligo: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2018. pmid:29387874 PubMed