Hopp til hovedinnhold

Flekkvist utslett, veiviser

Flekkete, ofte rødt utslett, er vanlig, og er en hyppig årsak til legekontakt. Årsaken kan være alt fra vanlig hudsopp og soleksem, til sjeldnere årsaker som hudkreft.

Sist revidert:


Hva er et flekkvist utslett?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Utslett i hud og munn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. PubMed 
 2. Goldstein BG, Goldstein AO. Oral lesions. UpToDate, last updated Jan 30, 2017. www.uptodate.com 
 3. Le Cleach L, Chosidow O. Clinical practice. Lichen planus. N Engl J Med 2012; 366:723. New England Journal of Medicine 
 4. Dissemond J. Oral lichen planus: an overview. J Dermatol Treat 2004; 15: 136-40. PubMed 
 5. Eisen D. The clinical features, malignant potential, and systemic assosiations of oral lichen planus: a study of 723 patients. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 207-14. PubMed 
 6. Ferrandiz-Pulido C, Garcia-Patos V. A review of causes of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children. Arch Dis Child 2013; 98:998. PubMed 
 7. Bruce AJ, Rogers RS 3rd. Oral psoriasis. Dermatol Clin. 2003 Jan;21(1):99-104. PMID: 12622272. PubMed 
 8. Bickle KM, Roark TR, Hsu S. Autoimmune bullous dermatoses: a review. Am Fam Physician 2002; 65: 1861-70. American Family Physician 
 9. Allen CM, Camisa C. Paraneoplastic pemphigus: a review of the literature. Oral Diseases 2000; 6; 208-14.
 10. Chan LS, Ahmed AR, Anhalt GJ et al. The first international consensus on mucous membrane pemphigoid. Arch Dermatol 2002; 138: 370-9. PubMed 
 11. Bystryn J-C, Rudolph JL. Pemphigus. Lancet 2005; 366: 61-73. PubMed 
 12. Gjersvik PJ, Rønnevig JR. Dermatitis herpetiformis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123; 3234-6. Tidsskrift for Den norske legeforening