Hopp til hovedinnhold

Hudinfeksjoner, bakterielle, veiviser

Hud- og bløtvevsinfeksjoner er sykdommer med variabel sykehistorie, årsak og alvorlighetsgrad. Infeksjonene innebærer mikrobiell invasjon av lagene i huden og underliggende bløtvev.

Publisert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hud/hudinfeksjoner-bakterielle-veiviser/ 

Hva er bakterielle hudinfeksjoner?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bakterielle hudinfeksjoner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ki V, Rotstein C. Bacterial skin and soft tissue infections in adults: a review of their epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and site of care. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008; 19: 173-84. PubMed 
  2. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005;41:1373-406. PubMed 
  3. Ramakrishnan K, Salinas RC, Higuita NIA. Skin and soft tissue infections. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):474-483.
  4. Stevens DL, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections. Clin Infect Dis. 2014;59(2):e10–e52.
  5. Vaiman M,Lazarovitch T,Heller L,Lotan G, Ecthyma gangrenosum and ecthyma-like lesions: review article. European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology. 2015. PMID: 25407372 PubMed 
  6. Stevens DL, Bryant AE, Goldstein EJ. Necrotizing Soft Tissue Infections. Infect Dis Clin North Am. 2021;35(1):135-155. PubMed 
  7. Goldstein BG, Goldstein AO. Approach to the patient with pustular skin lesions. UpToDate, last updated Apr 10, 2018. UpToDate 
  8. Moffarah AS, Al Mohajer M, Hurwitz BL, Armstrong DG. Skin and Soft Tissue Infections. Microbiol Spectr. 2016;4(4):10.1128/microbiolspec.DMIH2-0014-2015. PMID: 27726817 PubMed