Hopp til hovedinnhold

Negleforandringer, veiviser

Neglene kan endre seg ved en rekke hudsykdommer. Forandringer av negler kan også være tegn på annen sykdom i kroppen. Negler som blir flisete,  og utvikling av konkav negleplate, kan være tegn på mangeltilstand.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hud/neglforandringer-veiviser/ 

Hva er negleforandringer?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Diverse utseender av negleforandringer

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Negleforandringer. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Tully AS, Trayes KP, Studdiford JS. Evaluation of nail abnormalities. Am Fam Physician 2012; 85: 779-87. American Family Physician 
 2. Frazier WT, Santiago-Delgado ZM, Stupka KC. Onychomycosis: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2021 Oct ;104(4):359-367. www.aafp.org 
 3. Cheslock M, Harrington DW. Yellow Nail Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 14, 2021. PMID: 32491692 PubMed 
 4. Mole RJ, MacKenzie DN. Subungual Melanoma. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 21, 2021. PMID: 29494087 PubMed 
 5. Allevato MA. Diseases mimicking onychomycosis. Clin Dermatol 2010; 28: 164-77. PubMed 
 6. Pingel C, McDowell C. Subungual Hematoma Drainage. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 31, 2021. PMID: 29494114 PubMed 
 7. Ghaffari S, Pourafkari L. Koilonychia in Iron-Deficiency Anemia. N Engl J Med. 2018;379(9):e13. PMID: 30157401 PubMed 
 8. Bardazzi F, Starace M, Bruni F, Magnano M, Piraccini BM, Alessandrini A. Nail Psoriasis: An Updated Review and Expert Opinion on Available Treatments, Including Biologics. Acta Derm Venereol. 2019;99(6):516-523. PubMed 
 9. Tosti A, André M, Murrell DF. Nail involvement in autoimmune bullous disorders. Dermatol Clin 2011; 29:511. PubMed 
 10. Maldonado F, Ryu JH. Yellow nail syndrome. Curr Opin Pulm Med 2009; 15:371. PubMed 
 11. Maldonado F, Tazelaar HD, Wang CW, Ryu JH. Yellow nail syndrome: analysis of 41 consecutive patients. Chest 2008; 134:375. PubMed 
 12. Ramachandran V, Sapra A. Muehrcke Lines Of The Fingernails. Statpearls 2020. pmid:PMID: 32644562 PubMed 
 13. Tosti A, Iorizzo M, Piraccini BM, Starace M. The nail in systemic diseases. Dermatol Clin 2006; 24: 341-7. PubMed 
 14. Villani AP,Rouzaud M,Sevrain M, et al. Prevalence of undiagnosed psoriatic arthritis among psoriasis patients: Systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2015. PMID: 26054432 PubMed 
 15. Haber R, Khoury R, Kechichian E, Tomb R. Splinter hemorrhages of the nails: a systematic review of clinical features and associated conditions. Int J Dermatol. 2016;55(12):1304-1310. PMID: 27420914 PubMed 
 16. Ogdie A, Weiss P. The Epidemiology of Psoriatic Arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2015; 41: 545-68. pmid:26476218 PubMed 
 17. Relhan V, Goel K, Bansal S, Garg VK. Management of chronic paronychia. Indian J Dermatol. 2014;59(1):15-20. doi:10.4103/0019-5154.123482. PMID: 24470654 PubMed