Hopp til hovedinnhold
Dermatitis herpetiformis behandles ved at man går over til glutenfri kost. Ofte gis i tillegg medisinen dapson.
Dermatitis herpetiformis behandles ved at man går over til glutenfri kost. Ofte gis i tillegg medisinen dapson.

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis er en sjelden hudsykdom som karakteriseres ved intens kløe og væskefylte blærer. Nærmere 90 prosent av de som har denne sykdommen, har de samme vevstyper som man også finner ved cøliaki.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/dermatitis-herpetiformis/ 

Hva er dermatitis herpetiformis?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser