Hopp til hovedinnhold
Grovers sykdom gir typisk symptomer som kløende utslett på brystet og ryggen. Flekkene er atskilte, og har rød eller rødbrun farge.
Grovers sykdom gir typisk symptomer som kløende utslett på brystet og ryggen. Flekkene er atskilte, og har rød eller rødbrun farge.

Grovers sykdom

Grovers sykdom er en sjelden, kløende hudsykdom som først og fremst rammer middelaldrende menn. Vanligvis går tilstanden over av seg selv, men noen ganger kan den gi langvarige plager.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/grovers-sykdom/ 

Hva er Grovers sykdom?

Årsak til Grovers sykdom

Diagnostikk av Grovers sykdom

Behandling av Grovers sykdom

Prognose ved Grovers sykdom

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akantolytisk dermatose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Zabawski EJ Jr., Cockerell CJ. Transient acantholytic dermatosis. Medscape last updated Jun 19, 2015.
  2. Riemann H, Whitney AH. Grover's disease (transient and persistent acantholytic dermatosis). UpToDate, last updated Sep 10, 2020. UpToDate 
  3. Grover RW. Transient acantholytic dermatosis. Arch Dermatol 1970; 101: 426-34. PubMed 
  4. Scheinfeld N, Mones J. Seasonal variation of transient acantholytic dyskeratosis (Grover's disease). J Am Acad Dermatol 2006; 55: 263-8. PubMed 
  5. Gantz M, Butler D, Goldberg M, et al. Atypical features and systemic associations in extensive cases of Grover disease: A systematic review. J Am Acad Dermatol 2017; 77:952. PubMed 
  6. Bellinato F, Maurelli M, Gisondi P, Girolomoni G. Clinical features and treatments of transient acantholytic dermatosis (Grover's disease): a systematic review. J Dtsch Dermatol Ges 2020; 18:826. PubMed 
  7. Norman R, Chau V. Use of etanercept in treating pruritus and preventing new lesions in Grover disease. J Am Acad Dermatol 2011; 64:796. PubMed