Hopp til hovedinnhold
Fuglelopper er vanligst, men også ekornlopper, rottelopper og pinnsvinlopper kan bite mennesker.
Fuglelopper er vanligst, men også ekornlopper, rottelopper og pinnsvinlopper kan bite mennesker.

Lopper

Lopper som biter mennesker er i hovedsak fuglelopper. Lopper hopper mot fugler, mennesker, katter og andre dyr som forstyrrer leirplassen. Lopper kan også komme seg inn i hus gjennom ventiler og åpne vinduer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/lopper/ 

Hva er lopper?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Du kan selv sørge for å rengjøre fuglekasser

Du bør også rengjøre innendørs

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Loppebitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Fugleloppe/hønseloppe. Folkehelseinstituttet sist oppdatert 10.04.2015. www.fhi.no 
  2. Cuéllar A, Rodríguez A, Halpert E, et al. Specific pattern of flea antigen recognition by IgG subclass and IgE during the progression of papular urticaria caused by flea bite. Allergol Immunopathol (Madr) 2010; 38:197. PubMed 
  3. Bitam I, Dittmar K, Parola P, et al. Fleas and flea-borne diseases. Int J Infect Dis 2010; 14:e667. PubMed 
  4. Potter MF. Flea Control and Prevention. Entomology at the University of Kentucky. Page visited 19 April 2022. entomology.ca.uky.edu 
  5. Dryden MW. Flea and tick control in the 21st century: challenges and opportunities. Vet Dermatol 2009; 20:435. PubMed