Hopp til hovedinnhold
Fjerning av lopper fra gamle fuglereir bør helst skje om vinteren. Ill.ustrasjonsfoto: Colourbox.
Fjerning av lopper fra gamle fuglereir bør helst skje om vinteren. Ill.ustrasjonsfoto: Colourbox.

Fjerning av lopper

Fjerning av lopper innebærer ikke behandling av mennesker eller dyr, men at smittekilden må finnes og fjernes.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/lopper-fjerning/ 

Rengjøring av fuglekasser

Innendørs rengjøring

Vil du vite mer?