Hopp til hovedinnhold
Hodelus har ingen sammenheng med dårlig hygiene. Anbefalt behandling er kamming og et medikament.
Hodelus har ingen sammenheng med dårlig hygiene. Anbefalt behandling er kamming og et medikament.

Lus

Lus som kan ramme mennesker, er hodelus, flatlus og kroppslus. Symptomer på at man har lus, er kløe. Hodelus er hyppig hos barn, og både lus og egg kan ses - ofte enklest i nakkehårene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/lus/ 

Hva er lus?

Symptomer

Smitte

Diagnostikk

Behandling

Medikamenter

Kamming

Annen behandling

Barnehage/dagmamma

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Smittevernveilederen. Luseangrep - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 08.11.2022. www.fhi.no 
 2. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HH, Ottesen P. Head lice prevalence among households in Norway: importance of spatial variables and individual and household characteristics. Parasitology 2011; 138: 1296-304. PubMed 
 3. Bauer E, Jahnke C, Feldmeier H. Seasonal fluctuations of head lice infestation in Germany. Parasitol Res 2009; 104: 677-81. PubMed 
 4. Skadedyrveilederen. Hodelus. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 10.02.2023. www.fhi.no 
 5. Flores-Genuino RNS, Gnilo CMS, Dofitas BL. Occlusive versus neurotoxic agents for topical treatment of head lice infestation: A systematic review and meta‐analysis. Pediatr Dermatol 2019; epub: 14016. pmid:31642120 PubMed 
 6. Feldmeier H. Pediculosis capitis: new insights into epidemiology, diagnosis and treatment. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31(9):2105-2110. PubMed 
 7. Burgess IF, Silverston P. Head lice. BMJ Clin Evid 2015. pii: 1703. pmid:25587918 PubMed 
 8. Stough D, Shellabarger S, Quiring J, et al. Efficacy and safety og spinosad and permethrin creme rinses for pediculosis capitits (head lice). Pediatrics 2009; : Epub.
 9. Pariser DM, Meinking TL, Bell M, Ryan WG. Topical ivermectin lotion for treatment of head lice. N Engl J Med 2012; 367: 1687-93. New England Journal of Medicine 
 10. Stenberg-Nilsen H, Holager T. Behandling av hodelus til kvinne som ammer. RELIS database 2008; spm.nr. 3880, RELIS Sør.
 11. Ameen M, Arenas R, Villanueva-Reyes J, et al. Oral ivermectin for treatment of pediculosis capitis. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 991-3. PubMed 
 12. FDA approves benzyl alcohol lotion for the treatment of head lice. Rockville, MD: Food and Drug Administration; April, 2009.
 13. Chosidow O, Giraudeau B, Cottrell J, et al. Oral ivermectin versus malathion lotion for difficult-to-treat head lice. N Engl J Med 2010; 362: 896-905. New England Journal of Medicine 
 14. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HH, Ottesen P. Head lice in Norwegian households: actions taken, costs and knowledge. PLoS One 2012; 7: e32686. PubMed 
 15. Heukelbach J, Pilger D, Oliveira FA et al. A highly efficacious pediculicide based on dimeticone: Randomized observer blinded comparative trial. BMC Infectious Diseases 2008; 8: 115. PubMed 
 16. Meister L, Ochsendorf F. Head Lice. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 763-772. pmid:27974145 PubMed