Hopp til hovedinnhold

Skabb - framgangsmåte for innsmøring

Oppskrift for behandling av skabb, hentet direkte fra Folkehelseinstituttets hjemmesider

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/skabbehandling-fremgangsmate/ 

Framgangsmåte for innsmøring

Andre viktige tiltak

Barnehage eller skole