Hopp til hovedinnhold

Forstørrede talgkjertler (talgknuter)

Talgknutene er et resultat av en tilstoppet utførselsgang fra en talgkjertel i huden. Det er en bløt, gul, ofte bred og litt knudrete knute, som oftest har en sentral navle, en forsenkning.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/knuter-cyster-polypper/forstorret-talgkjertel-aterom/ 

Hva er hårfollikler og talgkjertler?

Årsaker til forstørrede talgkjertler

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Talgkjertelhyperplasi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):601-607. PubMed 
  2. Farci F, Rapini RP. Sebaceous Hyperplasia. 2021 Sep 9. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32965819.
  3. Simmons BJ, Griffith RD, Falto-Aizpurua LA et al.; International League of Dermatological Societies; European Dermatology Forum. Light and laser therapies for the treatment of sebaceous gland hyperplasia a review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Nov;29(11):2080-7. Epub 2015 Mar 2. PMID: 25731611.
  4. Goldstein BG, Goldstein AO. Overview of benign lesions of the skin. UpToDate. Last updated aug. 2013 UpToDate 
  5. Yu C, Shahsavari M, Stevens G, Liskanich R, Horowitz D. Isotretinoin as monotherapy for sebaceous hyperplasia. J Drugs Dermatol. 2010 Jun. 9(6):699-701.