Hopp til hovedinnhold

Epidermoide cyster (aterom)

Epidermoide cyster kalles også ateromer. De kan være fra noen millimeter til flere centimeter store cyster (væskefylte hulrom) i underhuden. Tilstanden er ufarlig. Cystene kan fjernes. Akuttbehandling (tømming) kan være nødvendig ved betennelse av cysten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/knuter-cyster-polypper/epidermoid-cyste/ 

Hva er epidermoide cyster?

Årsak

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Epidermoid cyste. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):601-607. PubMed 
  2. Goldstein BG, Goldstein AO. Overview of benign lesions of the skin. UpToDate, last updated Mar 06, 2017. UpToDate 
  3. Fromm LJ. Epidermal inclusion cyst. Medscape, last updated Jun 10, 2016.
  4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  5. Suliman MT. Excision of epidermoid (sebaceous) cyst: description of the operative technique. Plast Reconstr Surg. 2005 Dec. 116(7):2042-3.