Hopp til hovedinnhold

Inngrodd tånegl

Inngrodd tånegl gir symptomer som smerter, hevelse og betennelse der neglen skjærer seg inn i huden. Ofte kan god fothygiene og riktig klipp av neglen være behandling nok.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/neglelidelser/inngrodd-tanegl/ 

Hva er inngrodd tånegl?

Årsaker

Behandling

Kirurgi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Inngrodd tånegl. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Mayeaux EJ Jr, Carter C, Murphy TE. Ingrown Toenail Management. Am Fam Physician. 2019;100(3):158-164. PubMed 
 2. Benzoni TE. Ingrown toenail. Medscape, last updated Sep 16, 2021. emedicine.medscape.com 
 3. Tosti A. Ingrown tonails. UpToDate, last updated Dec 03, 2021. UpToDate 
 4. Daniel CR III, Iorizzo M, Tosti A, Piraccini BM. Ingrown toenails. Cutis 2006; 78: 407-8. PubMed 
 5. Chabchoub I, Litaiem N. Ingrown Toenails. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; February 22, 2022. PMID: 31536303 PubMed 
 6. Gutiérrez-Mendoza D, De Anda Juárez M, Ávalos VF, et al. “Cotton nail cast”: a simple solution for mild and painful lateral and distal nail embedding. Dermatol Surg. 2015;41(3):411–414.
 7. Skiveren J, Bermark S, et al.: Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Sist revidert 31.07.2017. Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet. www.cfkr.dk 
 8. Eekhof JAH, Van Wijk B, Knuistingh Neven A, van der Wouden JC. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD001541. DOI: 10.1002/14651858.CD001541.pub3. DOI 
 9. Park DH, Singh D. The management of ingrowing toenails. BMJ 2012; 344: e2089. BMJ (DOI) 
 10. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Medical Management Guidelines for Phenol. Atlanta: ATSDR; last updated October 21, 2014. Siden besøkt 03.10.18 www.atsdr.cdc.gov 
 11. Bernardshaw SV, Sagedal LHD, Michelet KM, Brudvik C. Postoperative treatment after partial nail ablation of ingrown toenails — does it matter what we recommend? A blinded randomised study. Scand J Prim Health Care 2019; 37: 165-73. pmid:31050312 PubMed 
 12. Poratt D, Oakly A. Ingrown toenails: digging out the facts. bpac NZ, Best Practice Journal, 2014. bpac.org.nz