Hopp til hovedinnhold
Hudkrefttyper skyldes ofte vedvarende soleksponering og oppstår ofte på steder av kroppen som ikke er dekket av klær.
Hudkrefttyper skyldes ofte vedvarende soleksponering og oppstår ofte på steder av kroppen som ikke er dekket av klær.

Hudkreft, basalcelle- og plateepitelkreft

De vanligste hudkreftformene foruten føflekkreft, er basalcellekreft og plateepitelkreft. Sammen utgjør disse to typene av hudkreft det vi kaller keratinocyttkarsinom. Basalcellekreft er temmelig ufarlig, mens plateepitelkreft er noe mer aggressivt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/hud-kreft/hudkreft-basalcelle-og-plateepitelkreft/ 

Vil du vite mer?