Hopp til hovedinnhold

Hudkreft, basalcelle- og plateepitelkreft

De vanligste hudkreftformene foruten føflekkreft, er basalcellekreft og plateepitelkreft. Basalcellekreft er temmelig ufarlig, mens plateepitelkreft er noe mer aggressivt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/hud-kreft/hudkreft-basalcelle-og-plateepitelkreft/ 

Vil du vite mer?