Hopp til hovedinnhold
Basalcellekreft behandles ved at svulsten fjernes kirurgisk. Annen behandling kan være fotodynamisk behandling, medisiner og strålebehandling.
Basalcellekreft behandles ved at svulsten fjernes kirurgisk. Annen behandling kan være fotodynamisk behandling, medisiner og strålebehandling.

Basalcellekreft

Basalcellekreft har typisk symptomer som sår som ikke vil gro, hvit eller rosalignende kul i huden som kan utvikle seg til sår, og røde og skjellende hudforandringer.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/papler-nuppete-utslett/hudkreft-basalcellekreft/ 

Hva er basalcellekreft?

Årsaker til basalcellekreft

Diagnostikk av basalcellekreft

Behandling av basalcellekreft

Prognose ved basalcellekreft

Vil du vite mer?

Kreftforeningen

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Basalcellekarsinom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Peris K, Fargnoli MC, Garbe C, et al. Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma: European consensus-based interdisciplinary guidelines. Eur J Cancer 2019; 118: 10-34. pmid:31288208 PubMed 
 2. Firnhaber JM. Basal Cell and Cutaneous Squamous Cell Carcinomas: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2020 Sep 15;102(6):339-346. PMID: 32931212.
 3. Thomson J, Hogan S, Leonardi-Bee J et al. Interventions for basal cell carcinoma of the skin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 11. Art. No.: CD003412. DOI: 10.1002/14651858.CD003412.pub3. Accessed 30 March 2022. The Cochrane Library 
 4. Socialstyrelsen. Basalcellscancer. [Internett]. Stockholm: Cancerregisteret; 08. mai 2019 [oppdatert 20. mai 2019; hentet 30. mars 2022]. www.socialstyrelsen.se 
 5. Sellheyer K. Basal cell carcinoma: cell of origin, cancer stem cell hypothesis and stem cell markers. Br J Dermatol 2011; 164: 696-711. PubMed 
 6. Marzuka AG, Book SE. Basal cell carcinoma: pathogenesis, epidemiology, clinical features, diagnosis, histopathology, and management. Yale J Biol Med. 2015;88:167-79. pmid:26029015 PubMed 
 7. Wehner MR, Shive ML,l Chren M-M. Indoor tanning and non-melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 345: e5909. BMJ (DOI) 
 8. Gjersvik P, Helsing P, Holdaas H, Bergan S. Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2064-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 9. Roscher I, Brevig T, Gjersvik P. Basalcellekarsinom i ansiktet feilbehandles for ofte. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 935. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 10. Nikanjam M,Cohen PR,Kato S,Sicklick JK,Kurzrock R, Advanced Basal Cell Cancer: Concise Review of Molecular Characteristics and Novel Targeted and Immune Therapeutics. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology. 2018. PMID: 30219896 PubMed 
 11. Helsing P, Kramer P, Haugstvedt Å, et al. Kirurgisk behandling av basalcellekarsinomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2740-2. PubMed 
 12. Tindholdt TT, Tønseth KA, Bjærke TK, Åbyholm, FE. Fotodynamisk terapi av basalcellekarsinom i ansiktet. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1928-30. PubMed 
 13. Tang JY, Mackay-Wiggan JM, Aszterbaum M et al. Inhibiting the hedgehog pathway in patients with the basal-cell nevus syndrome. N Engl J Med 2012; 366: 2180 – 8
 14. Cho M, Gordon L, Rembielak A, et al. Utility of radiotherapy for treatment of basal cell carcinoma: a review. Br J Dermatol. 2014 Nov;171(5):968-73. doi: 10.1111/bjd.13253 DOI 
 15. Sánchez G, Nova J, Rodriguez-Hernandez AE, et al. Sun protection for preventing basal cell and squamous cell skin cancers. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 25;7:CD011161. pmid: 27455163 PubMed 
 16. Chen AC, Martin AJ, Choy B, et al. A phase 3 randomized trial of nicotinamide for skin-cancer chemoprevention. N Engl J Med 2015; doi: 10.1056/NEJMoa1506197 DOI 
 17. Johannesen JT, Møller MP. Metastaserende basalcellekarsinom. Ugeskr Læger 2021; 183: V01210044. ugeskriftet.dk 
 18. Wehner MR, Linos E, Parvataneni R et al. Timing of subsequent new tumors in patients who present with basal cell carcinoma or cutaneous squamous cell carcinoma. JAMA Dermatol. 2015 Apr;151(4):382-8. PMID: 25588079.
 19. Morgan FC, Ruiz ES, Karia PS et al. Factors Predictive of Recurrence, Metastasis, and Death from Primary Basal Cell Carcinoma 2cm or Larger in Diameter. J Am Acad Dermatol 2019. S0190-9622(19)32824-5. pmid:31600531 PubMed