Hopp til hovedinnhold
Hudinfeksjon ved bruk av boblebad forårsakes av jord- og vannbakteriene Pseudomonas.
Hudinfeksjon ved bruk av boblebad forårsakes av jord- og vannbakteriene Pseudomonas.

Boblebad og hudinfeksjon

Boblebad kan i noen tilfeller føre til et rødflekket og kviselignende utslett og påfølgende feber. Forebyggende tiltak kan være kloring av vannet, regelmessige målinger av PH og fritt og bundet klor.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/akne-kviser/boblebad-og-hudinfeksjon/ 

Hudinfeksjon

Pseudomonas aeruginosa

Boblebadrelatert follikulitt

Rengjøring av boblebad

Kilder

Referanser

  1. Malterud K, Thesen J. Boblebad og pseudomonasinfeksjon - et lokalt utbrudd. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1779-81. PubMed  
  2. Smittevernveilederen. Pseudomonasinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.07.2014.
  3. Roser DJ, van den Akker B, Boase S, Haas CN, Ashbolt NJ, Rice SA. Pseudomonas aeruginosa dose response and bathing water infection. Epidemiol Infect. 2014 Mar. 142(3):449-62.
  4. Toner CB. Pseudomonas folliculitis. Medscape, last updated Aug 12, 2016. emedicine.medscape.com  
  5. Vochem M, Vogt M, Doring G. Sepsis in a newborn due to Pseudomonas aeruginosa from a contaminated tub bath. N Engl J Med 2001; 345: 378-9. New England Journal of Medicine