Hopp til hovedinnhold

Brennkopper

Brennkopper er en overflatisk betennelse i huden. Det gir lite plager, men brennkopper smitter lett, og barn må holdes hjemme fra barnehagen til sykdommen er under kontroll.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/brennkopper-impetigo/ 

Hva er brennkopper?

Smittefare ved brennkopper

Kontakt lege

Diagnostikk av brennkopper

Behandling av brennkopper

Forebyggende tiltak ved brennkopper

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Impetigo. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 2. Cole C, Gazewood J. Diagnosis and treatment of impetigo. Am Fam Physician 2007; 75: 859-64. PubMed 
 3. Folkehelseinstituttet. Brennkopper - veileder for helsepersonell. Smittevernveiledern. Sist oppdatert 27.07.2019. Siden lest 28.01.2022 www.fhi.no 
 4. Elliot AJ, Cross KW, Smith GE, et al. The association between impetigo, insect bites and air temperature: a retrospective 5-year study (1999-2003) using morbidity data collected from a sentinel general practice network database. Fam Pract. 2006;23:490-496. PubMed 
 5. Lewis LS. Impetigo. Medscape, last updated Aug 16, 2015.
 6. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, Janniger CK. Impetigo: an update. Int J Dermatol 2003; 42: 251-5. PubMed 
 7. Loffeld A, Davies P, Lewis A, et al. Seasonal occurrence of impetigo: a retrospective 8-year review (1996-2003). Clin Exp Dermatol. 2005;30:512-514. PubMed 
 8. Freeman M, Del Mar C. Impetigo. BestPractice, last updated Dec 13, 2013.
 9. Statens legemiddelverk. Impetigo (brennkopper). Terapianbefaling, 2008. (www.legemiddelverket.no/terapi)
 10. NORM/NORM-VET 2009. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2010. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic).
 11. Bergman M, Huikko S, Pihlajamäki M et. al. Effect of macrolide consumption on erythromycin resistance in Streptococcus pyogenes in Finland in 1997-2001. Clin Infect Dis 2004; 38: 1251-6. PubMed 
 12. Mancini AJ. Bacterial skin infections in children: the common and the not so common. Pediatr Ann 2000; 29: 26-35. PubMed 
 13. Johnston GA. Treatment of bullous impetigo and the staphylococcal scalded skin syndrome in infants. Expert Rev Anti Infect Ther 2004; 2: 439-46. PubMed 
 14. Rørtveit S, Huldt-Nystrøm T. Impetigo. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020.
 15. Geria AN, Schuartz RA. Impetigo Update: New Challenges in the Era of Methicillin Resistance. Cutis. 2010. 85(2):65-70.
 16. Koning S, van der Sande R, van Suijlekom-Smit LWA, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD003261. doi: 10.1002/14651858.CD003261.pub3 DOI 
 17. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal