Hopp til hovedinnhold
Brennkopper (bildet). Typiske symptomer er små væskende sår, som etterhvert blir dekket av gulbrune skorper.
Brennkopper (bildet). Typiske symptomer er små væskende sår, som etterhvert blir dekket av gulbrune skorper.

Brennkopper

Brennkopper er en overflatisk infeksjon i huden. Det gir lite plager, men brennkopper smitter lett, og barn må holdes hjemme fra barnehagen til sykdommen er under kontroll.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/brennkopper-impetigo/ 

Hva er brennkopper?

Smittefare ved brennkopper

Kontakt lege

Diagnostikk av brennkopper

Behandling av brennkopper

Forebyggende tiltak ved brennkopper

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Impetigo. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, Lest 12.01.2023).
  2. Folkehelseinstituttet. Brennkopper - veileder for helsepersonell. Smittevernveiledern. Sist oppdatert 27.07.2019. Siden lest 12.01.2023 www.fhi.no 
  3. Elliot AJ, Cross KW, Smith GE, et al. The association between impetigo, insect bites and air temperature: a retrospective 5-year study (1999-2003) using morbidity data collected from a sentinel general practice network database. Fam Pract. 2006;23:490-496. PubMed 
  4. Bowen AC, Mahé A, Hay RJ et al. The Global Epidemiology of Impetigo: A Systematic Review of the Population Prevalence of Impetigo and Pyoderma. PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0136789. PMID: 26317533 PubMed 
  5. Tahulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0186 DOI 
  6. NORM/NORM-VET 2021. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2022. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic). www.fhi.no 
  7. Hajikhani B, Goudarzi M, Kakavandi S et al. The global prevalence of fusidic acid resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus: a systematic review and meta-analysis. Antimicrob Resist Infect Control. 2021 May 1;10(1):75. PMID: 33933162 PubMed 
  8. Nardi NM, Schaefer TJ. Impetigo. [Updated 2022 Oct 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Accessed 16.01.2023 www.ncbi.nlm.nih.gov 
  9. Koning S, van der Sande R, van Suijlekom-Smit LWA, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD003261. doi: 10.1002/14651858.CD003261.pub3 DOI