Hopp til hovedinnhold
Follikulitt forekommer særlig i hodebunnen eller på lårene, men det kan forekomme overalt der det er hårsekker, som på bildet i skjegget.
Follikulitt forekommer særlig i hodebunnen eller på lårene, men det kan forekomme overalt der det er hårsekker, som på bildet i skjegget.

Follikulitt

Follikulitt er betegnelsen på en bakterieinfeksjon i en eller flere hårsekker. Overflatiske betennelser kan skyldes friksjon, tette klær, økt svette og tørr hud.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/pussholdig-utslett-ekskl-akne/harkjertelbetennelse-follikulitt/ 

Hva er follikulitt?

Årsaker til follikulitt

Diagnostikk av follikulitt

Behandling av follikulitt

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Follikulitt og furunkel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Jackson JD. Infectious folliculitis. UpToDate, last updated Dec 2021. www.uptodate.com 
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  3. Malterud K, Thesen J. Boblebad og pseudomonasinfeksjon - et lokalt utbrudd. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1779-81. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  4. Durupt F, Mayor L, Bes M, et al. Prevalence of Staphylococcus aureus toxins and nasal carriage in furuncles and impetigo. Br J Dermatol 2007; 157: 1161-7. PubMed 
  5. Lin H-S, Lin P-T, Tsai Y-S et al. Interventions for bacterial folliculitis and boils (furuncles and carbuncles). Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 2. Art. No.: CD013099. DOI: 10.1002/14651858.CD013099.pub2. Accessed 31 January 2022. The Cochrane Library