Hopp til hovedinnhold

Tvilling - pilonidalsykdom

Tvilling, pilonidalsykdom er en en betennelse som starter i hår- og talgkjertler i midtlinjen der ryggen går over i "rompesprekken". Med tiden danner det seg en byll (abscess) i dette området.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/pussholdig-utslett-ekskl-akne/tvilling-pilonidalsykdom/ 

Hva er pilonidalsykdom?

Årsak

Symptomer og funn

Behandling

Akutt bylloperasjon

Operasjon av kronisk pilonidalsykdom

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pilonidalsykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Johnson EK. Pilonidal disease. UpToDate, last updated Jan 13, 2020. UpToDate 
 2. Spalding MC. Pilonidal disease. Medscape, last updated Feb 24, 2015.
 3. Khanna A, Rombeau JL. Pilonidal disease. Clin Colon Rectal Surg 2011; 24:46. PubMed 
 4. Sondenaa K, Andersen E, Nesvik I et al. Patient characteristics and symptoms in chronic pilonidal sinus disease. Int J Colorectal Dis 1995; 10: 39-42. PubMed 
 5. AL-Khamis A, McCallum I, King PM, Bruce J. Healing by primary versus secondary intention after surgical treatment for pilonidal sinus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010; 1: CD006213. Cochrane (DOI) 
 6. Arda IS, Güney LH, Sevmis S et al. High body mass index as a possible risk factor for pilonidal sinus disease in adolescents. World J Surg 2005; 29: 469-71. PubMed 
 7. Lee SL, Tejirian T, Abbas MA. Current management of adolescent pilonidal disease. J Pediatr Surg. 2008;43:1124-1127. PubMed 
 8. Thompson MR, Senapati A, Kitchen P. Simple day-case surgery for pilonidal sinus disease. Br J Surg. 2011;98:198-209. PubMed 
 9. Lee PJ, Raniga S, Biyani DK, et al. Sacrococcygeal pilonidal disease. Colorectal Dis. 2008;10:639-652. PubMed 
 10. McCallum IJD, King PM, Bruce J. Healing by primary closure versus open healing after surgery for pilonidal sinus: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008; 336: 868-71. PubMed 
 11. Poulsen IM, Bisgaard T. Behandling af pilonidal sygdom. Ugeskr Læger 2008; 170: 2963. Ugeskrift for Læger 
 12. Aygen E, Arslan Km Dogru O, et al. Crystallized phenol in nonoperative treatment of previously operated, recurrent pilonidal disease. Dis Coplon Rectum 2010; 53: 932-5. PubMed 
 13. Midtgaard HG, Eiholm S. Pilonidalsygdom er en benign lidelse. Ugeskr Læger 2012; 174: 2855. Ugeskrift for Læger 
 14. Humphries AE, Duncan JE. Evaluation and management of pilonidal disease. Surg Clin North Am 2010; 90:113. PubMed 
 15. Bascom J, Bascom T. Utility of the cleft lift procedure in refactory pilonidal disease. Am J Surg 2007; 193: 606-9. PubMed 
 16. Rushfeldt C, Søreide K. Kirurgisk behandling av pilonidal sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 936-9. Tidsskrift for Den norske legeforening