Hopp til hovedinnhold

Erythema multiforme

Erythema multiforme er en akutt betennelse i huden, trolig en overfølsomhetsreaksjon etter en forutgående infeksjon eller bruk av et medikament.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/erythema-multiforme/ 

To typer erythema multiforme

Alvorligere form for erythema multiforme

Årsaker til erythema multiforme

Behandling av erythema multiforme

Prognose ved erythema multiforme

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Erythema multiforme. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Trayes KP, Love G, Studdiford JS. Erythema Multiforme: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2019 Jul 15;100(2):82-88. PMID: 31305041 PubMed 
  2. de Risi-Pugliese T, Sbidian E, Ingen-Housz-Oro S, Le Cleach L. Interventions for erythema multiforme: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 May;33(5):842-849. PMID: 30680804 PubMed 
  3. Kowal-Vern A. Erythema multiforme. BMJ Best Practice, last updated Jan 2021. Accessed 4 April 2022. bestpractice.bmj.com 
  4. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  5. Lerch M, Mainetti C, Terziroli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on erythema multiforme. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54:177-184. PubMed 
  6. Sokumbi O, Wetter DA. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. Int J Dermatol. 2012 Aug. 51(8):889-902.
  7. Lerch M, Mainetti C, Terziroli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current Perspectives on Erythema Multiforme. Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Feb;54(1):177-184. PMID: 29352387. PubMed 
  8. Zimmermann S, Sekula P, Venhoff M, et al. Systemic Immunomodulating Therapies for Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. A systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol. 2017;153(6):514-522 . doi:10.1001/jamadermatol.2016.5668 DOI