Hopp til hovedinnhold

Rødming

Rødme er anfall med rødhet i ansiktet, på ørene og ofte på halsen. For de med alvorlige rødmeplager finnes flere behandlingsalternativer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/rode-hudutslett/rodming/ 

Hva er rødming?

Hva skjer i kroppen når du rødmer?

Ikke-emosjonelle årsaker til rødming

Diagnosen

Behandling av rødming

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Håndsvette og ansiktsrødming. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Fazio SB. Approach to flushing in adults. UpToDate, last updated Mar 06, 2020. www.uptodate.com 
 2. Izikson L, English JC 3rd, Zirwas MJ. The flushing patient: differential diagnosis, workup, and treatment. J Am Acad Dermatol 2006; 55:193. PubMed 
 3. Flørenes T. Torakoskopisk sympatektomi - operasjon for håndsvette og ansiktsrødming. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 463-4. PubMed 
 4. Gee S, Yamauchi PS. Nonsurgical managment of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 2008; 18: 141-55. pmid:18557588 PubMed 
 5. Solish N, Bertucci V, Dansereau A, et al. A comprehensive approach to the recognition, diagnosis, and severity-based treatment of focal hyperhidrosis: recommendations of the Canadian Hyperhidrosis Advisory Committee. Dermatol Surg 2007; 33: 908-23. pmid:17661933 PubMed 
 6. Hyperhidrosis. BMJ Best Practice. Last updated juli 2014.
 7. Moraites E, Vaughn OA, Hill S. Endoscopic thoracic sympathectomy. Dermatol Clin 2014; 32:541. PubMed 
 8. Fosse E. Håndsvette og ansiktsrødming. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 442. PubMed 
 9. Licht PB, Pilegaard HK, Ladegaard L. Sympathicotomy for isolated facial blushing: a randomized clinical trial. Annals of thoracic surgery 2012; 94: 401-5. pmid:22633477 PubMed 
 10. Neves S, Uchoa P, Wolosker N, et al. Long-term comparison of video-assisted thoracic sympathectomy and clinical observation for the treatment of palmar hyperhidrosis in children younger than 14. Pediatr Dermatol 2012; 29: 575-9. pmid:22486301 PubMed 
 11. Drott C, Claes G, Rex L, Dalman P, Gothberg G, Fahlen T. Långtidsresultat efter operation mot handsvett och ansiktsrodnad. Patienterna nöyda trots besvärande biverkningar. Läkartidningen 2001; 98: 1766 - 72.
 12. Smith CC, Pariser D. Primary focal hyperhidrosis. UpToDate, last updated Jan 16, 2018. www.uptodate.com