Hopp til hovedinnhold

Rødsyke - erysipeloid

Rødsyke eller erysipeloid er en hudinfeksjon som skyldes bakteriesmitte fra dyr eller fisk. Det fører til en rød hevelse i huden som i de fleste tilfeller går tilbake av seg selv uten behandling.

Sist revidert:


Hva er rødsyke?

Årsaker til rødsyke

Symptomer på rødsyke

Behandling av rødsyke

Forebygging av rødsyke

Prognose ved rødsyke

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Erysipeloid. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Reboli AC. Erysipelothrix infection. UpToDate, last updated Oct 28, 2015. www.uptodate.com 
  2. Smittevernveilederen. Erysipeloid - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, oppdatert 13.04.2015. www.fhi.no 
  3. Wang Q, Fidalgo S, Chang BJ, et al. The detection and recovery of Erysipelothrix spp. in meat and abattoir samples in Western Australia. J Appl Microbiol 2002; 92: 844. PubMed 
  4. McNamara DR, Zitterkopf NL, Baddour LM. A woman with a lesion on her finger and bacteremia. Clin Infect Dis 2005; 21: 1005. PubMed 
  5. Collier DN. Cutaneous infections from coastal and marine bacteria. Dermatol Ther 2002; 15: 1. PubMed 
  6. Tan EM, Marcelin JR, Adeel N, et al. Erysipelothrix rhusiopathiae bloodstream infection - A 22-year experience at Mayo Clinic, Minnesota. Zoonoses Public Health 2017;64: e65-e72.
  7. Jorgensen JH, Hindler JF. New consensus guidelines from the Clinical and Laboratory Standards Institute for antimicrobial susceptibility testing of infrequently isolated fastidious bacteria. Clin Infect DIs 2007; 44: 280. PubMed