Hopp til hovedinnhold

Soppinfeksjon på kroppen (candidiasis)

Candidiasis er soppinfeksjon med gjærsoppen candida albicans . Det finnes en lang rekke ulike typer gjærsoppinfeksjoner. Tilstanden er vanligvis lokalisert på varme, fuktige deler av kroppen.

Sist revidert:


Hva er candidiasis?

Årsaker til candidiasis

Symptomer på candidiasis

Når bør du søke lege?

Diagnostikk av candidiasis

Behandling av candidiasis

Forebygging av candidiasis

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Candidiasis, kutan. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Scheinfeld NS. Candidiasis, cutaneous. Medscape, last updated Jan 12, 2015.
  2. Kauffman CA. Overview of Candida infections. UpToDate, last updated Jan 05, 2017. www.uptodate.com 
  3. Skov Simonsen G. Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk). Norsk legemiddelhåndbok, publisert 16.11.2016. www.legemiddelhandboka.no