Hopp til hovedinnhold
Perioral dermatitt (bildet) har ikke en kjent årsak, men man tror at bruk av kortisonkrem er en hyppig utløsende faktor. Kosmetikk, enkelte typer tannkrem, p-piller, sollys, varme, vind og hormonsvingninger kan også være utløsende faktorer.
Perioral dermatitt (bildet) har ikke en kjent årsak, men man tror at bruk av kortisonkrem er en hyppig utløsende faktor. Kosmetikk, enkelte typer tannkrem, p-piller, sollys, varme, vind og hormonsvingninger kan også være utløsende faktorer.

Perioral dermatitt

Perioral dermatitt er et utslett rundt munnen med en fri sone nærmest munnen. Behandling består av å avslutte eventuell bruk av kortisonkrem, bruk av antibiotika krem eller gel eller betennelsesdempende krem. Antibiotika tablettbehandling kan bli nødvendig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/rode-hudutslett/utslett-rundt-munnen-perioral-dermatitt/ 

Hva er perioral dermatitt?

Årsaker

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perioral dermatitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Reichenberg J, Owen C, Ofori AO. Perioral (periorificial) dermatitis. UpToDate, last updated May 24, 2022. Accessed 14.02.2023 www.uptodate.com 
  2. Tolaymat L, Hall MR. Perioral Dermatitis. 2022 Sep 5. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30247843 PubMed 
  3. Lipozenčić J, Hadžavdić SL. Perioral dermatitis. Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb;32(1):125-30. PMID: 24314386.
  4. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed 
  5. Gray NA, Tod B, Rohwer A et al. Pharmacological interventions for periorificial (perioral) dermatitis in children and adults: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Mar;36(3):380-390. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34779023 PubMed 
  6. Kammler HJ. Perioral dermatitis. Medscape, last updated Aug 16, 2019. emedicine.medscape.com 
  7. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed 
  8. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed