Hopp til hovedinnhold

Utslett rundt munnen (perioral dermatitt)

Perioral dermatitt er et utslett rundt munnen med en fri sone nærmest munnen. Behandling av tilstanden er vanligvis antibiotika, og man bør unngå bruk av fete kremer og kortison.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/rode-hudutslett/utslett-rundt-munnen-perioral-dermatitt/ 

Hva er perioral dermatitt?

Årsaker til perioral dermatitt

Behandling av perioral dermatitt

Prognose ved perioral dermatitt

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perioral dermatitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kammler HJ. Perioral dermatitis. Medscape, last updated Aug 16, 2019. emedicine.medscape.com 
 2. Reichenberg J. Perioral (periorificial) dermatitis. UpToDate, last updated Mar 05, 2020. www.uptodate.com 
 3. Lipozencic J, Ljubojevic S. Perioral dermatitis. Clin Dermatol 2011; 29:157. PubMed 
 4. Dirschka T, Tronnier H, Fölster-Holst R. Epithelial barrier function and atopic diathesis in rosacea and perioral dermatitis. Br J Dermatol 2004; 150:1136. PubMed 
 5. Dirschka T, Szliska C, Jackowski J, Tronnier H. Impaired skin barrier and atopic diathesis in perioral dermatitis. J Dtsch Dermatol Ges 2003; 1:199. PubMed 
 6. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed 
 7. Hall CS, Reichenberg J. Evidence based review of perioral dermatitis therapy. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145:433. PubMed 
 8. Chen AY, Zirwas MJ. Steroid-induced rosacealike dermatitis: case report and review of the literature. Cutis. 2009 Apr. 83(4):198-204.
 9. Nguyen V, Eichenfield LF. Periorificial dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2006; 55:781. PubMed 
 10. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed 
 11. Rodríguez-Martín M, Sáez-Rodríguez M, Carnerero-Rodríguez A, et al. Treatment of perioral dermatitis with topical pimecrolimus. J Am Acad Dermatol 2007; 56:529. PubMed 
 12. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2008 Jul. 59(1):34-40.
 13. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed 
 14. Weber K, Thurmayr R. Critical appraisal of reports on the treatment of perioral dermatitis. Dermatology 2005; 210:300. PubMed 
 15. Hafeez ZH. Perioral dermatitis: an update. Int J Dermatol 2003; 42:514. PubMed