Hopp til hovedinnhold
Varmeutslett som er milde, behandles best ved å kjøle ned huden - ved hjelp av lettere tøy, vifter og kjøligere rom eller bygninger.
Varmeutslett som er milde, behandles best ved å kjøle ned huden - ved hjelp av lettere tøy, vifter og kjøligere rom eller bygninger.

Varmeutslett

Varmeutslett er mest vanlig hos spedbarn, men det kan også forekomme hos større barn og voksne. Noen typer varmeutslett kan være svært kløende og prikkende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/rode-hudutslett/varmeutslett/ 

Hva er varmeutslett?

Symptomer på varmeutslett

Årsaker til varmeutslett

Legekontakt

Behandling av varmeutslett

Forebygging av varmeutslett

Vil du vite mer?

Kilde