Hopp til hovedinnhold

Brennesle

Brennesle kan gi en reaksjon med svie og rødt, kløende utslett (elveblest) ved hudkontakt. Behandling som ofte demper ubehaget, er å skylle området med kaldt vann.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/sar-hudskader-bitt/brennesle/ 

Hva er brennesle?

Brent av brennesle

Legekontakt

Brennesle som nytteplante

"Medisinsk" bruk av brennesle

Vær forsiktig med bruken av brennesle