Hopp til hovedinnhold

Pleie av operasjonssår

Etter en operasjon er det viktig å pleie operasjonssåret på en slik måte at det minsker risikoen for at det skal sette seg en infeksjon i såret.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/sar-hudskader-bitt/sarpleie/ 

Når kan jeg fjerne bandasjen?

Hva gjør jeg dersom såret blir rødt?

Hva gjør jeg dersom såret blør?

Må jeg holde såret tørt?

Vil stingene bli fjernet?

Bør jeg begrense mine aktiviteter?

Bør jeg unngå sol?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sårskader. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Vaksinasjonsveilederen. Tetanusvaksine (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no 
 2. Danks RR. Wound closure technique. Medscape, Updated: Jun 22, 2021. Accsessed May 10, 2022 emedicine.medscape.com 
 3. Klempka A, Fischer C, Kauczor HU, Weber MA. Correlation Between Traumatic Skin and Subcutaneous Injuries and the Severity of Polytrauma Injury. Korrelation von traumatischen Läsionen der Cutis und Subcutis mit der Schwere der Polytraumaverletzung. Rofo. 2021;193(2):177-185. doi:10.1055/a-1207-0797 PMID: 33242897 PubMed 
 4. Carneiro BC, Cruz IAN, Chemin RN, et al. Multimodality Imaging of Foreign Bodies: New Insights into Old Challenges. Radiographics. 2020;40(7):1965-1986. doi:10.1148/rg.2020200061 PMID: 33136481 PubMed 
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 05. mai 2022).
 6. Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003861. DOI: 10.1002/14651858.CD003861.pub3. DOI 
 7. Johannesen JT, Tabatabaeifar S, Hasanbegovic E. Det gyldne vindue for suturering af traumatiske sår. Ugeskr Læger 2022; 184: V06210536. ugeskriftet.dk 
 8. Forsch RT, Little SH, Williams C. Laceration Repair: A Practical Approach. Am Fam Phys 2017; 95: 628-36. pmid:28671402 PubMed 
 9. Mankowitz SL. Laceration Management. J Emerg Med. 2017;53(3):369-382. doi:10.1016/j.jemermed.2017.05.026.PMID: 28847677 PubMed 
 10. Steen K. Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte timer?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1657-60. pmid:25223672 PubMed 
 11. Regula CG, Yag-Howard C. Suture Products and Techniques: What to Use, Where, and Why. Dermatol Surg. 2015 Oct. 41 Suppl 10:S187-200.
 12. Singer AJ, Kinariwala M, Lirov R, Thode Jr HC. Patterns of Use of Topical Skin Adhesives in the Emergency Department. Acad Emerg Med. 2010 May 14.
 13. Funder KS, Petersen JA, Steinmetz J. On-scene time and outcome after penetrating trauma: an observational study. Emerg Med J. 2011 Sep;28(9):797-801. Epub 2010 Oct 9. PMID: 20935332 PubMed 
 14. Leaper DJ, Harding KG. Traumatic and surgical wounds. BMJ 2006; 332: 532-5. PubMed 
 15. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).