Hopp til hovedinnhold
Diskoid lupus erytematosus har typisk rødfiolett og skjellende områder i ansiktet, og danner ofte et sommerfuglmønster som på bildet.
Diskoid lupus erytematosus har typisk rødfiolett og skjellende områder i ansiktet, og danner ofte et sommerfuglmønster som på bildet.

Diskoid lupus erytematosus

Lupus erytematosus (SLE) kan forekomme i hele kroppen, bare i huden (diskoid lupus erytematosus, DLE) eller begge steder. Typisk for sykdommen er et sommerfuglliknende utslett i ansiktet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/diskoid-lupus-erytematosus/ 

Hva er diskoid lupus erytematosus?

Årsaker til diskoid lupus erythematosus

Diagnostikk av diskoid lupus erythematosus

Behandling av diskoid lupus erythematosus

Prognose ved diskoid lupus erythematosus

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Diskoid lupus erythematosus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Grönhagen CM, Fored CM, Granath F, Nyberg F. Cutaneous lupus erythematosus and the association with systemic lupus erythematosus: a population-based cohort of 1088 patients in Sweden. Br J Dermatol. 2011 Jun. 164(6):1335-41.
 3. Chee MM, Madhok R. Discoid lupus erythematosus. BestPractice, last updated December 2019. bestpractice.bmj.com 
 4. Lee HJ, Sinha AA. Cutaneous lupus erythematosus: understanding of clinical features, genetic basis, and pathobiology of disease guides therapeutic strategies. Autoimmunity 2006; 39:433. PubMed 
 5. Tebbe B. Clinical course and prognosis of cutaneous lupus erythematosus. Clin Dermatol 2004;22:121-124. PubMed 
 6. Durosaro O, Davis MD, Reed KB, Rohlinger AL. Incidence of cutaneous lupus erythematosus, 1965-2005: a population-based study. Arch Dermatol. 2009 Mar. 145(3):249-53.
 7. Merola JF, Moschella SL. Overview of cutaneous lupus erythematosus. UpToDate, last updated Sep 19, 2019. www.uptodate.com 
 8. Miot HA, Bartoli Miot LD, Haddad GR. Association between discoid lupus erythematosus and cigarette smoking. Dermatology 2005;211:118-122. PubMed 
 9. Callen JP. Update on the management of cutaneous lupus erythematosus. Br J Dermatol 2004; 151: 731-6. PubMed 
 10. Knott HM, Martínez JD. Innovative management of lupus erythematosus. Dermatol Clin 2010; 28:489. PubMed 
 11. Wahie S, Daly AK, Cordell HJ, et al. Clinical and pharmacogenetic influences on response to hydroxychloroquine in discoid lupus erythematosus: a retrospective cohort study. J Invest Dermatol. 2011 Oct. 131(10):1981-6.
 12. Callen JP. Management of "refractory" skin disease in patients with lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005;19:767-784 PubMed 
 13. Marmor MF, Kellner U, Lai TY, Lyons JS, Mieler WF. Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy. Ophthalmology. 2011 Feb. 118(2):415-22.
 14. Debu A, Girard C, Bessis D. Discoid lupus erythematosus successfully treated by photodynamic therapy. Br J Dermatol. 2015 Mar;172(3):821-2. DOI: 10.1111/bjd.13407 DOI