Hopp til hovedinnhold
Fotsopp behandles i de fleste tilfeller med krem, men noen ganger er det nødvendig med tablettkur. Bildet viser typisk utslett kalt "mokkasinføtter".
Fotsopp behandles i de fleste tilfeller med krem, men noen ganger er det nødvendig med tablettkur. Bildet viser typisk utslett kalt "mokkasinføtter".

Fotsopp

Fotsopp (tinea pedis) er en vanlig soppinfeksjon med typiske symptomer som kløing, stikking og brenning mellom tærne og i fotsålene. Tilstanden smitter lett på offentlige steder som i kommunale dusjer, garderober og i treningssentre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/fotsopp/ 

Hva er fotsopp?

Årsaker til fotsopp

Risikofaktorer for fotsopp

Symptomer på fotsopp

Når bør du søke legehjelp?

Diagnostikk av fotsopp

Komplikasjoner ved fotsopp

Behandling av fotsopp

Forebygging av fotsopp

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tinea pedis. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed 
  2. Robbins CM. Tinea pedis. Medscape, last updated Aug 05, 2016.
  3. Lopez-Martinez R, Manzano-Gayosso P, Hernandez-Hernandez F, Bazan-Mora E, Mendez-Tovar LJ. Dynamics of dermatophytosis frequency in Mexico: an analysis of 2084 cases. Med Mycol. 2010; 48(3):476-9. PubMed 
  4. Huldt-Nystrøm T, Rørdam OM. Tinea. Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 28.04.2017. www.legemiddelhandboka.no 
  5. Roldan YB et al. Erysipelas and tinea pedis. Mycoses 2000; 43: 181. PubMed 
  6. Ely JW, Rosenfeld S, Stone MS. Diagnosis and management of tinea infections. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):702-711. PubMed 
  7. Bell-Syer SE, Khan SM, Torgersen DJ. Oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 10: CD003584. Cochrane (DOI) 
  8. Crawford F, Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD001434. DOI: 10.1002/14651858.CD001434.pub2. The Cochrane Library