Hopp til hovedinnhold
Hudlymfom behandles med blant annet kortison, lysbehandling og stråleterapi.
Hudlymfom behandles med blant annet kortison, lysbehandling og stråleterapi.

Hudlymfom (mycosis fungoides)

Hudlymfom, mycosis fungoides, er lymfekreft i huden - kutant T-celle lymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/hudlymfom-mycosis-fungoides/ 

Hva er mycosis fungoides?

Symptomer

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kutant T-cellelymfom (Mycosis fungoides). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. Sist faglig oppdatert: 06. mars 2023. www.helsedirektoratet.no 
  2. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016;127(20):2375-90. Blood 
  3. Willemze R, Cerroni L, Kempf W et al. The 2018 update of the WHO-EORTC classification for primary cutaneous lymphomas. Blood. 2019 Apr 18;133(16):1703-1714. Epub 2019 Jan 11. Erratum in: Blood. 2019 Sep 26;134(13):1112. PMID: 30635287 PubMed 
  4. Valipour A, Jäger M, Wu P et al. Interventions for mycosis fungoides. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 7;7(7):CD008946. doi: 10.1002/14651858.CD008946.pub3 DOI 
  5. Sezary A, Bouvrain Y. Erythrodermie avec presence de cellules monstrueses dans le derme and dans lang circulant. Bull Soc Fr Dermatol Syph 1938; 45: 254. PubMed 
  6. Larocca C, Kupper T. Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: An Update. Hematol Oncol Clin North Am. 2019 Feb;33(1):103-120. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
  7. Scarisbrick JJ, Quaglino P, Prince HM, et al. The PROCLIPI international registry of early-stage mycosis fungoides identifies substantial diagnostic delay in most patients. Br J Dermatol 2019; 181: 350-7. pmid:30267549 PubMed 
  8. Trautinger F, Eder J, Assaf C et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome - Update 2017. Eur J Cancer. 2017 May;77:57-74. Epub 2017 Mar 31. PMID: 28365528 PubMed 
  9. Willemze R. Mycosis fungoides variants-clinicopathologic features, differential diagnosis, and treatment. Semin Cutan Med Surg 2018; 37:11. PubMed 
  10. Specht L, Dabaja B, Illidge T, et al. Modern radiation therapy for primary cutaneous lymphomas: field and dose guidelines from the International Lymphoma Radiation Oncology Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015; 92:32. PubMed