Hopp til hovedinnhold

Ringorm

Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/ringorm/ 

Hva er ringorm?

Symptomer

Årsaker

Risikofaktorer

Når bør du søke lege?

Diagnostikk

Behandling

Smittefare

Forebygging

Vil du vite mer?

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tinea corporis. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed 
  2. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. An Bras Dermatol. 2014 Mar-Apr. 89(2):259-64.
  3. Yee G, Al Aboud AM. Tinea Corporis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 22, 2021. PMID: 31335080 PubMed 
  4. Miyajima Y, Satoh K, Uchida T. Rapid real-time diagnostic PCR for Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes in patients with tinea unguium and tinea pedis using specific fluorescent probes. J Dermatol Sci 2013; 69: 229-35. PMID 23287391
  5. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. DOI 
  6. Huldt-Nystrøm T, Rørdam OM. Tinea. Norsk legemiddelhåndbok. Publisert 28.04.2017. www.legemiddelhandboka.no