Hopp til hovedinnhold
Ringorm (bildet) behandles med krem, soppmidler eller eventuelt tablettkur.
Ringorm (bildet) behandles med krem, soppmidler eller eventuelt tablettkur.

Ringorm

Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med en markert brem.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/ringorm/ 

Hva er ringorm?

Symptomer

Årsaker

Risikofaktorer

Når bør du søke lege?

Diagnostikk

Behandling

Smittefare

Forebygging

Vil du vite mer?

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tinea corporis. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. An Bras Dermatol. 2014 Mar-Apr. 89(2):259-64.
  2. Yee G, Al Aboud AM. Tinea Corporis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 8, 2022. PMID: 31335080 PubMed 
  3. Folkehelseinstituttet. Ringorm (tinea). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 28.12.2018. Siden besøkt 18.04.2023 www.fhi.no 
  4. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed 
  5. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. DOI 
  6. Relis: Terbinafin krem eller alternativ behandling av ringorm (tinea corporis) hos barn. RELIS database 2018; spm.nr. 10769, RELIS Sør-Øst. relis.no 
  7. Sharma P, Bhalla M, Thami GP, Chander J. Evaluation of efficacy and safety of oral terbinafine and itraconazole combination therapy in the management of dermatophytosis. J Dermatolog Treat. 2020 Nov;31(7):749-753. Epub 2019 May 16. PMID: 31030594 PubMed