Hopp til hovedinnhold
Soppinfeksjoner i huden gir oftest et rødt og flassende utslett.
Soppinfeksjoner i huden gir oftest et rødt og flassende utslett.

Soppinfeksjoner

Soppinfeksjoner i hud skyldes ulike typer sopp som angriper forskjellige områder av kroppen. De vanligste undertypene av sopp er lokalisert til hodebunn, kropp, i skrittet, på føttene.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/soppinfeksjoner/ 

Hva er soppinfeksjoner?

Tinea

Candida

Pityriasis versicolor

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Soppinfeksjoner i huden. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Wiederkehr M. Tinea cruris. Medscape, last updated Nov 18, 2015.
 2. Robbins CM. Tinea pedis. Medscape, last updated Nov 19, 2015.
 3. Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol. 2003;149(suppl 65):1-4.
 4. Kao, GF. Tinea capitis. Medscape, last updated Nov 19, 2015.
 5. Higgins EM, Fuller LC, Smith CH. Guidelines for the management of tinea capitis. Br J Dermatol 2000; 143: 53-8. PubMed 
 6. Austad J, Gjersvik PJ. Behandling av neglesopp. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 606-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 7. Alexander CL, Shankland GS, Carman W, Williams C. Introduction of a dermatophyte polymerase chain reaction assay to the diagnostic mycology service in Scotland. Br J Dermatol 2011; 164: 966-72. PubMed 
 8. Fuller LC, Child FC, Midgley G, Higgins EM. Scalp ringworm in south-east London and an analysis of a cohort of patients from a paediatric dermatology department. Br J Dermatol 2003; 148: 985-8. PubMed 
 9. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av dermatomykoser. Nytt om legemidler 2005; 28 (2): 28-33.
 10. Skov Simonsen G. Antimykotika. Norsk legemiddelhandbok, sist publisert 16.11.2016. legemiddelhandboka.no 
 11. Crawford F, Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD001434. DOI: 10.1002/14651858.CD001434.pub2. The Cochrane Library 
 12. Hart R, Bell-Syer EM, Crawford F, Torgerson DJ, Young P, Russell I. Systematic review of topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the feet. BMJ 1999; 319: 79-82. British Medical Journal 
 13. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. PubMed 
 14. Caceres-Rios H, Rueda M, Ballona R, Bustamante B. Comparison of terbinafine and griseofulvin in the treatment of tinea capitis. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 80-4. PubMed 
 15. Fuller LC, Smith CH, Cerio R, Marsden RA, Midgley G, Beard AL, et al. A randomized comparison of 4 weeks of terbinafine vs. 8 weeks of griseofulvin for the treatment of tinea capitis. Br J Dermatol 2001; 144: 321-7. PubMed 
 16. Gupta AK, Adam P, Dlova N, Lynde CW, Hofstader S, Morar N, et al. Therapeutic options for the treatment of tinea capitis caused by Trichophyton species: griseofulvin versus the new oral antifungal agents, terbinafine, itraconazole, and fluconazole. Pediatr Dermatol 2001; 18: 433-8. PubMed 
 17. Bell-Syer SEM, Khan SM, Torgerson DJ. Oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD003584. DOI: 10.1002/14651858.CD003584.pub2. DOI 
 18. Chang CH, Young-Xu Y, Kurth T, Orav JE, Chan AK. The safety of oral antifungal treatments for superficial dermatophytosis and onychomycosis: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 791-8. PubMed 
 19. Crawford F. Athlete's foot. Clin Evid 2004; 11: 2128-32 Clinical Evidence