Hopp til hovedinnhold

Anhidrose - manglende evne til å svette

Anhidrose er manglende evne til å svette normalt. Når du ikke kan svette, klarer ikke kroppen å kjøle seg ned, noe som kan føre til overoppheting og noen ganger til heteslag - en potensielt dødelig tilstand.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/svetteplager/anhidrose-nedsatt-evne-til-a-svette/ 

Hva er anhidrose?

Symptomer

Når bør du søke lege

Årsaker

Risikofaktorer

Komplikasjoner

Diagnostikk

Behandling

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Mayo Clinic. Anhidrosis. Dec 13, 2014.
  • Shah KN. Ectodermal dysplasia. Medscape. Last updated Feb 11, 2019.
  • Tay LK, et al. Acquired idiopathic anhidrosis: A diagnosis often missed. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;71:499.