Hopp til hovedinnhold

Økt eller nedsatt svette

Dersom du svetter unormalt mye eller lite, kan det en sjelden gang skyldes sykdom eller noe annet galt i kroppen, men den vanligste forklaringen er naturlige variasjoner i kroppstemperatur.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/svetteplager/svetting/ 

Svette og kroppslukt

Svettekjertlene

Svetteproduksjon

Årsaker til økt svette

Årsaker til nedsatt svette

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Komplikasjoner

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hyperhidrose, symptom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Smith CC, Pariser D. Primary focal hyperhidrosis. UpToDate, last updated Oct 11, 2018. www.uptodate.com 
 2. Walling HW. Clinical differentiation of primary from secondary hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. 2011;64(4):690–695. PMID: 21334095 PubMed 
 3. Baumgartner FJ. Hyperhidrosis. BestPractice, last updated July 04, 2014.
 4. Swartling C, Brismar K, Aquilonius SM, et al. Hyperhidros - det "tysta" handikappet. Lakartidningen. 2011;108(47):2428-32. PubMed 
 5. Shargall Y, Spratt E, Zeldin RA. Hyperhidrosis: what is it and why does it occur? Thorac Surg Clin. 2008;18:125-132. PubMed 
 6. Ricchetti-Masterson K, Symons JM, Aldridge M, et al. Epidemiology of hyperhidrosis in 2 population-based health care databases. J Am Acad Dermatol 2018; 78:358. PubMed 
 7. Ro KM, Cantor RM, Lange KL, Ahn SS. Palmar hyperhidrosis: evidence of genetic transmission. J Vasc Surg 2002; 35:382. PubMed 
 8. McConaghy JR, Fosselman D. Hyperhidrosis: Management Options. Am Fam Physician. 2018;97(11):729-734. PMID: 30215934 PubMed 
 9. Solish N, Wang R, Murray CA. Evaluating the patient presenting with hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008;18:133-140. PubMed 
 10. Gee S, Yamauchi PS. Nonsurgical management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008;18:141-155. PubMed 
 11. Alster TS, Harrison IS. Alternative clinical indications of botulinum toxin. Am J Clin Dermatol. 2020;21:855–880. PMID: 32651806 PubMed 
 12. Obed D, Salim M, Bingoel AS, Hofmann TR, Vogt PM, Krezdorn N. Botulinum Toxin Versus Placebo: A Meta-Analysis of Treatment and Quality-of-life Outcomes for Hyperhidrosis. Aesthetic Plast Surg. 2021;45(4):1783-1791. PMID: 33619611 PubMed 
 13. Swartlin C, Brismar K, Aquilonius SM et al. Hyperhidros – det »tysta« handikappet. Lakartidningen 2011; 108: 2428-32. pmid:22468383 PubMed 
 14. Lupin M, Hong HC, OʼShaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 2014; 40:805. PubMed 
 15. Glaser DA, Galperin TA. Local procedural approaches for axillary hyperhidrosis. Dermatol Clin 2014; 32:533. PubMed 
 16. Gee S, Yamauchi PS. Nonsurgical management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008;18:141-155. PubMed 
 17. Wechter T, Feldman SR, Taylor SL. The Treatment of Primary Focal Hyperhidrosis. Skin Therapy Lett. 2019;24(1):1-7. PubMed 
 18. Bechara FG, Sand M, Tomi NS, et al. Repeat liposuction-curettage treatment of axillary hyperhidrosis is safe and effective. Br J Dermatol. 2007;157:739-743. PubMed 
 19. Bechara FG, Altmeyer P, Sand M, et al. Surgical treatment of axillary hyperhidrosis. Br J Dermatol. 2007;156:398-399. PubMed 
 20. Atkinson JL, Fode-Thomas NC, Fealey RD, et al. Endoscopic transthoracic limited sympathotomy for palmar-plantar hyperhidrosis: outcomes and complications during a 10-year period. Mayo Clin Proc 2011; 86:721. PubMed 
 21. Kouris A, Armyra K, Stefanaki C, et al. Quality of life and social isolation in Greek adolescents with primary focal hyperhidrosis treated with Botulinum Toxin Type A: A case series. Pediatr Dermatol 2014. DOI: 10.1111/pde.12480 DOI 
 22. Deebaj R, Emtestam L, Lundeberg L, et al. Hög nöjdhet med botulinumtoxin vid palmar hyperhidros. Läkartidningen.se 2015-01-22.
 23. Baumgartner FJ, Bertin S, Konecny J. Superiority of thoracoscopic sympathectomy over medical management for the palmoplantar subset of severe hyperhidrosis. Ann Vasc Surg. 2009;23:1-7. PubMed